ទីក្រុងហូជីមិញអនុវត្តស្តង់ដារទេសចរណ៍អាស៊ាន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា នៅទីក្រុងហូជីមិញ មន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំសន្និសីទអនុវត្តស្តង់ដារទេសចរណ៍សម្រាប់បណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានបំផុសឲ្យដាក់ចេញពានរង្វាន់ទេសចរណ៍អាស៊ានដល់សហគមន៍ធុរកិច្ច អង្គភាពប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។

ទីក្រុងហូជីមិញអនុវត្តស្តង់ដារទេសចរណ៍អាស៊ាន - ảnh 1ទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាក្បាលម៉ាស៊ីន និងជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍របស់ប្រទេសជាតិ (រូបថត៖ Peter Nguyen/Unsplash)

សម្រាប់ធុរកិច្ច ពេលអនុវត្តតាមស្តង់ដារទេសចរណ៍អាស៊ានក្នុងការរចនា បង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្ម នឹងបង្កើតបរិយាកាសទេសចរណ៍ប្រកបដោយគុណភាព និងរួមចំណែកកសាងកិត្យានុភាពសម្រាប់ទីក្រុងហូជីមិញ ជាគោលដៅទេសចរណ៍ជាទីទុកចិត្ត។ ស្តង់ដារទេសចរណ៍អាស៊ានបានកំណត់នូវតម្រូវការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល ការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការដោះស្រាយសំណល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព...។ គោរពតាមស្តង់ដារនេះ ទីក្រុងហូជីមិញអាចរក្សាបាននូវសមតុល្យភាពចុះសម្រុងគ្នារវាងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ និងការការពារបរិស្ថាន សម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ទីក្រុងហូជីមិញអនុវត្តស្តង់ដារទេសចរណ៍អាស៊ាន - ảnh 2លោកស្រី Bui Thi Ngoc Hieu អនុប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញបានណែនាំដំណោះស្រាយអនុវត្តស្តង់ដារទេសចរណ៍អាស៊ានក្នុងទីក្រុង (រូបថត៖ My Phuong/TTXVN)

មន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញ តម្រូវឱ្យអង្គភាពអាជីវកម្មនីមួយៗដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ត្រូវបង្កើតផែនការ ពេលវេលា និងដំណើរការយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីអនុវត្តស្តង់ដារទេសចរណ៍អាស៊ាន។ ជាពិសេស ផ្តោតលើការបង្កើតដំណោះស្រាយ ដោះស្រាយការលំបាកដែលមានស្រាប់ក្នុងសហគ្រាស ដើម្បីលើកកំពស់គុណភាព និងឥទ្ធិពលប្រកួតប្រជែងក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន។ សហគ្រាសត្រូវវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាព និងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក និងនិយោជិតដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រព័ន្ធកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ ដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយបង្កើនការពេញចិត្តរបស់ភ្ញៀវ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ