ផ្សព្វផ្សាយទំនិញសិប្បកម្មវិចិត្រសិល្បៈរបស់ទីក្រុងហាណូយ

ផ្សព្វផ្សាយទំនិញសិប្បកម្មវិចិត្រសិល្បៈរបស់ទីក្រុងហាណូយ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទកាសែត (រូបថតៈ vovworld)

(VOVworld)-ផ្សារណាត់ការដូទំនិញសិប្បកម្មវិចិត្រសិល្បៈរបស់ទីក្រុងហាណូយ
ឆ្នាំ២០១៤ (Hanoi Gift Show 2014)នឹងប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ដល់ថ្ងៃទី៣០តុលា
 ឆ្នាំ២០១៤ នៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារណាត់តាំងពិព័រណ៍វៀតណាម លេខ ១៤៨ វិថី
 Giang Vo ខ័ណ្ឌ Ba Dinh ទីក្រុង ហាណូយ។​នេះជាព័ត៌មានដែលបានគណៈចាត់
តាំងផ្សារណាត់តាំងពិព័រណ៍ នាំចេញក្នុងសន្និសិទកាសែតនាថ្ងៃទី២កក្កដានៅ
ទីក្រុងហាណូយ។ ចូលរួមHanoi Gift Show 2014 មានអង្គភាពអាជីវកម្មវៀត
ណាមជាង២០០ ដោយមានស្តង់ទំនិញចំនួនជាង៥៥០។​ Hanoi Gift Show 2014
នៅមានកន្លែងតាំងបង្ហាញផលិតផលភូមិរបរគំរូរបស់វៀតណាមនិងប្រទេស
មួយចំនួនក្នុងតំបន់ ដូចជា ឡាវ ហ្វីលីពីននិងថៃទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ