រដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ាក់អនុម័តលើបណ្ដាផែនការកែទម្រង់


រដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ាក់អនុម័តលើបណ្ដាផែនការកែទម្រង់ - ảnh 1
រដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ាក់អនុម័តលើបណ្ដាផែនការកែទម្រង់ (Image: VNA)

(VOVworld) – រដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ាក់បានអនុម័តលើកម្មវិធីកែទម្រង់ដ៏សែនសំខាន់ដែល
 នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Haider Al Abadi បានផ្តើមឡើង ក៏ដូចជា ផែនការបំពេញ
បន្ថែមរបស់រដ្ឋសភា ក្នុងកាលៈទេសៈ រលបាតុកម្មប្រឆាំងជំទាស់អំពើពុករលួយ
 និងស្ថានភាពខ្វះខាតសេវ៉ាកម្មសាធារណៈ។ តាមប្រធានរដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ាក់ លោក
Salim Al Juburi នៅសម័យកិច្ចប្រជុំ នាថ្ងៃទី ១១ សីហា បានឲ្យដឹងថា៖ បណ្ដា
សមាជិកសភាបានឯកភាពជាមួយផែនការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Al Abadi។
ផែនការកែទម្រង់ ៧ ខរួមមានការកាត់បន្ថយបរិមាណក្រសួងស្ថាប័ន​ សំដៅ
បង្កើនគុណភាពធ្វើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងចំណាយសាធារណៈ។
ជាពិសេស នាយករដ្ឋមន្ត្រី Al Abadi បានស្នើរឲ្យលុបចោលដំណែងជា
អនុប្រធា នាធិបតីចំនួន ៣ និងដំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន ៣ ទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ