អគ្គនាយ WTO ប្រកាសលាលែងពីតំណែង

(VOVWORLD) - អគ្គនាយកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក លោក Roberto Azevedo អាយុ ៦២ ឆ្នាំ បានដឹកនាំស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មអន្តរ ជាតិ ដែលមានទីស្នាក់ការនៅ ទីក្រុងហ្សឺណែវចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣។ 
អគ្គនាយ WTO ប្រកាសលាលែងពីតំណែង - ảnh 1 អគ្គនាយករងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក លោក Roberto Azevedo (រូបថត៖ រ៉យទ័រ)

លោក Roberto Azevedo អគ្គនាយកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) នាថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភាបានប្រកាសថាលោកនឹងចាកចេញពីតំណែងបច្ចុប្ប ន្ននាថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ពោលគឺមុនមួយឆ្នាំបើប្រៀបធៀបនឹងផែនការ

សូមបញ្ជាក់ដែរថា អគ្គនាយកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក លោក Roberto Azevedo អាយុ ៦២ ឆ្នាំ បានដឹកនាំស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដែលមានទីស្នាក់ការនៅ ទីក្រុងហ្សឺណែវចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣។ លោកកំពុងស្ថិតក្នុងអាណត្តិទី ២ ដែលនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ