ປະເທດລາວ ສວຍງາມແທ້ໆ

(VOVWORLD) -

ຕອບກັບ

Yiatoukeukapokoua

ຖື່ໃຈຫລາຍ,ມັກຫລາຍເພງນີ້.ຂໍແຊຕແດ່ເນີ່.ເຮົາຄົນລາວ,ເຮົາຮັກແພງເຊື່ອຊາດລາວ,ເຮົາຮັກບ້ານເກິດເມືອງນອນຂອງເຮົາຢາກຂໍໃຫ້ເມືອງລາວເຮົານີ້.ຈະເລີນຮູ່ງເຮືອງ ແລະອຸດົມສົມບູນເລື້ອຍໆໄປ.

ຂ່າວ/ບົດ​ອື່ນ