ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเวียดนาม

(VOVworld) – เงินลงทุนสำหรับโครงการนี้ถูกกำหนดบนพื้นฐานการตรวจสอบโครงการลงทุนต่างๆที่ เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความสามารถจัดสรรแหล่งเงินลงทุนและได้รับการค้ำประกันจากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน

ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเวียดนาม - ảnh 1
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเวียดนามจะได้รับการก่อสร้างที่เขตตัวเมืองนิเวศวิทยา ก๊วยอวาย

(VOVworld) – นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเวียดนามที่มีความสามารถวิจัยวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติ ให้การช่วยเหลือพิพิธภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ การรวบรวมและจัดแสดงวัตถุธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติ คุณค่าธรรมชาติของเวียดนามและโลกเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความภาคภูมิใจเกี่ยวกับธรรมชาติของประเทศและประชาสัมพันธ์คุณค่าธรรมชาติเวียดนาม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเวียดนามจะได้รับการก่อสร้างที่เขตตัวเมืองนิเวศวิทยา ก๊วยอวาย ในตำบล    เหลียบเตวี๊ยต  หงอกเหลียบและหงอกหมีในอำเภอ ก๊วกอวาย กรุงฮานอย หรือเขตหมู่บ้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชนเผ่าต่างๆเวียดนาม ด่งโม ในตัวเมืองเซินไต กรุงฮานอยในพื้นที่ 32 เฮกต้าร์โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น เขตจัดแสดงในร่ม เขตจัดแสดงตัวอย่างวัตถุธรรมชาติ ถ้ำ ภูเขาหิน สวนธรณีวิทยาศูนย์วิจัยและสำนักงาน เป็นต้น
เงินลงทุนสำหรับโครงการนี้ถูกกำหนดบนพื้นฐานการตรวจสอบโครงการลงทุนต่างๆที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความสามารถจัดสรรแหล่งเงินลงทุนและได้รับการค้ำประกันจากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน การสนับสนุนขององค์การ บุคคลทั้งภายในและต่างประเทศและแหล่งเงินทุนต่างๆที่ชอบด้วยกฎหมาย./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด