6 หน้าที่หลักในการพัฒนาสินค้าพาณิชย์ในเขตเขา เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเกาะแก่งในช่วงปี 2021-2025

(VOVWORLD) - เพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนหน่วยงานผลิตสินค้าเฉพาะถิ่นของเขตเขา เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเกาะแก่ง เช้าวันที่ 5 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้จัดฟอรั่มเศรษฐกิจภายใต้หัวข้อ “เชื่อมโยงการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของเขตเขา เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเกาะแก่งปี 2022”
6 หน้าที่หลักในการพัฒนาสินค้าพาณิชย์ในเขตเขา เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเกาะแก่งในช่วงปี 2021-2025 - ảnh 1ภาพในฟอรั่ม (qdnd.vn)

ในการกล่าวปราศรัยในฟอรั่ม นาย โด๋ทั้งหาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ประเมินว่า กิจกรรมพื่อปฏิบัติโครงการพัฒนาการค้าในเขตเขา เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเกาะแก่งในช่วงปี 2015-2020 กำลังเกิดประสิทธิผล กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ประสานกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเขตเขาเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเกาะแก่งเราจะเน้นปรับปรุงคุณภาพส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเขตเขา เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเกาะแก่งด้วยระบบจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศและการฝึกอบรมเพื่อยกระดับจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้ในเขตเขา เขตชายแดน เกาะแก่งและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

โครงการพัฒนาการค้าในเขตเขา เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเกาะแก่งในช่วงปี 2021-2025 มุ่งมั่นที่จะทำให้ยอดการค้าปลีกสินค้าและบริการในเขตเขา เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเกาะแก่งเติบโตตั้งแต่ร้อยละ 9 - 11 ต่อปี พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ มีศักยภาพและมีความได้เปรียบของภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด