Wings Books – เครื่องหมายการค้าหนังสือสำหรับผู้อ่านที่มีอายุมากกว่า 16ปี

Wings Books – เครื่องหมายการค้าหนังสือสำหรับผู้อ่านที่มีอายุมากกว่า 16ปี

(VOVWORLD) - หนังสือสำหรับเด็กมักจะมุ่งเน้นสอนเรื่องมนุษยธรรม ส่วนสำหรับผู้อ่านที่มีอายุมากกว่า 16ปี นอกจากหนังสือวรรณกรรม พวกเขายังให้ความสนใจหนังสือที่มีหลากหลายหัวข้อ จากการเล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว สำนักพิมพ์กิมด่งได้เปิดตัวโครงการหนังสือภายใต้โลโก้ Wings Books สำหรับผู้อ่านที่มีอายุมากกว่า...
ความพยายามเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเวียดนามในต่างประเทศในยุคแห่งการผสมผสาน

ความพยายามเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเวียดนามในต่างประเทศในยุคแห่งการผสมผสาน

(VOVWORLD) - ในหลายปีมานี้ มีนักเขียนเวียดนามได้รับการยกย่องสดุดีและได้รับรางวัลระหว่างประเทศจากผลงานวรรณกรรมต่างๆ ควบคู่กันนั้น ก็มีผลงานวรรณกรรมเวียดนามหลายผลงานได้รับการแปลและถูกตีพิมพ์ในประเทศต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมเวียดนามในต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการแนะนำผลงานวรรณกรรมดีเด่นของเวียดนามสู่สายตาชาวโลกแล้ว ก็ยังช่วยประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศ...
การซ่อมแซมปฏิสังขรณ์โบราณสถานหมีเซินในตลอด 40ปีที่ผ่านมา

การซ่อมแซมปฏิสังขรณ์โบราณสถานหมีเซินในตลอด 40ปีที่ผ่านมา

(VOVWORLD) - เมื่อกว่า 20ปีก่อน โบราณสถานหมีเซินในจังหวัดกว๋างนามได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก้ ก่อนหน้านั้น โบราณสถานแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศหลายร้อยคนในการวิจัยและซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ ซึ่งช่วยให้กลุ่มปราสาทที่ได้รับความเสียหายได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่อย่างสมบูรณ์
เทศกาลสารทวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติ ที่ จังหวัดบิ่งเยือง

เทศกาลสารทวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติ ที่ จังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) - ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี ที่ จังหวัดบิ่งเยือง มีการจัดเทศกาลวัดบ่าเทียนเหา ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญของชนเผ่าฮวาและชนเผ่ากิงในภาคใต้ โดยมีวิตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการเชื่อมโยงระหว่างชนเผ่าต่างๆและสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม
เชิดชูสดุดีศิลปินของสถานีวิทยุเวียดนาม

เชิดชูสดุดีศิลปินของสถานีวิทยุเวียดนาม

(VOVWORLD) - พรรคและรัฐเวียดนามได้ประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินยอดเยี่ยมและศิลปินประชาชนให้แก่ศิลปินที่มีส่วนอุทิศที่ยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาศิลปะ โดยในพิธีประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินยอดเยี่ยมและศิลปินประชาชนครั้งที่ 9 ที่ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ สถานีวิทยุเวียดนามมีศิลปิน 4 คนที่ได้รับการสดุดี ได้แก่ ศิลปินประชาชนกิมดึ๊ก ศิลปินประชาชนฟานมวน...
ส่งเสริมคุณค่ามรดกการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อย

ส่งเสริมคุณค่ามรดกการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อย

(VOVWORLD) - ศิลปะการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยภาคกลางเวียดนามได้รับการรับรองให้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษนชาติจากยูเนสโกเมื่อเดือนธันวาคมปี 2017ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นต่างๆทางภาคกลางจัดทำและปฏิบัติแผนอนุรักษ์ อบรมและส่งเสริมคุณค่ามรดกในชุมชน เช่น นครดานังกำลังผลักดันการสอนการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยตามโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งสโมสรการร้องเพลงทำนองบ่ายจ่อยเพื่อทำการแสดงในกิจกรรมต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณค่ามรดกนี้
การผสมผสานการแสดงแบบดั้งเดิมต่างๆในละครเวที “Ngàn năm mây trắng”

การผสมผสานการแสดงแบบดั้งเดิมต่างๆในละครเวที “Ngàn năm mây trắng”

(VOVWORLD) - รองศ.ดร.เหงวียนเท้กี๊ ประธานสถานีวิทยุเวียดนามได้แต่งบทละครเรื่อง“Ngàn năm mây trắng” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกของนางโตถิ...
การสะสมตะเกียงน้ำมันที่บอกเล่าเรื่องราวในวันวาน

การสะสมตะเกียงน้ำมันที่บอกเล่าเรื่องราวในวันวาน

(VOVWORLD) - ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามได้ไปเยี่ยมบ้านของนายเจิ่นแทงตุ่ง หนึ่งในนักสะสมตะเกียงน้ำมันในกรุงฮานอยเพื่อชมชุดตะเกียงน้ำมันเกือบร้อยอันที่เขาสะสมมานาน โดยเมื่อเข้าไปในห้องรับแขก ซึ่งอยู่ชั้น 2 สิ่งแรกที่เราได้เห็นคือตะเกียงน้ำมันหลายแบบหลายสีสันและหลายขนาด...
อนาคตของศิลปะพื้นเมืองเวียดนาม

อนาคตของศิลปะพื้นเมืองเวียดนาม

(VOVWORLD) - “อนาคตของศิลปะพื้นเมือง”คือโครงการของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าของศิลปะพื้นเมืองเวียดนาม โดยในการจัดแสดงผลงานศิลปะในหัวข้อ “เปิด workshop อย่ายืนดูเพียงอย่างเดียว” ณ กรุงฮานอยเมื่อเร็วนี้...
จากความฝันของคนรุ่นใหม่สู่อนาคตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเวียดนาม

จากความฝันของคนรุ่นใหม่สู่อนาคตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเวียดนาม

(VOVWORLD) - ความสำเร็จของ Concert of Childhood Memory ในตลอด 3ปีที่ผ่านมา รวมทั้งงานคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิคที่มีการเข้าร่วมของศิลปีนรุ่นใหม่คือสัญญาณที่บ่งบอกถึงการกำเนิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเวียดนาม...
งานนิทรรศการเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณต่อส่วนอุทิศของนักรบปฏิวัติเวียดนาม

งานนิทรรศการเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณต่อส่วนอุทิศของนักรบปฏิวัติเวียดนาม

(VOVWORLD) - งานนิทรรศการในหัวข้อ “นักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขัง”ที่จัดโดยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทหารเวียดนาม คณะกรรมการบริหารเขตโบราณสถานโกนด๋าวและพิพิธภัณฑ์นักรบปฏิวัติที่ถูกศัตรูจับกุมคุมขังกำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีและแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อนักรบปฏิวัติที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อเอกราชและเสรีภาพของประชาชาติ
อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - มรดกวัฒนธรรมเวียดนามคือสมบัติอันล้ำค่าของชุมชน 54 ชนเผ่าเวียดนาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ในตลอดหลายพันปีแห่งการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาประเทศ อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ของการคงอยู่ การเชื่อมโยงระหว่างอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าคลังมรดกวัฒนธรรมก็เป็นพื้นฐานให้แก่การสร้างสรรค์วัฒนธรรมเวียดนามที่ก้าวหน้าและมีเอกลักษณ์ของชาติ
นครโฮจิมินห์ อนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม

นครโฮจิมินห์ อนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม

(VOVWORLD) - ถึงแม้นครโฮจิมินห์จะมีอายุแค่ 320 ปีแต่ก็มีการพัฒนาอย่างคล่องตัว และมีมรดกสถาปัตยกรรมหลายแห่งที่ได้รับการก่อสร้างในกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนานครฯ ท่ามกลางการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทางการนครฯต้องเผชิญกับปัญหามรดกสถาปัตยกรรมที่ค่อยๆสูญหายไป จึงต้องวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมเอาไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง
อนุรักษ์และพัฒนาอาชีพทำกระดาษสา

อนุรักษ์และพัฒนาอาชีพทำกระดาษสา

(VOVWORLD) - ในจำนวนอาชีพหัตถกรรมพื้นเมืองหลายแขนงของเวียดนาม อาชีพทำกระดาษสาถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีอายุยาวนานหลายพันปีและสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนามได้อย่างเด่นชัด แต่ปัจจุบันก็กำลังมีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปตามการพัฒนาของยุคสมัยที่ไม่นิยมใช้กระดาษสาอีก อันเป็นสาเหตุที่ต้องส่งเสริมการอนุรักษ์เอาไว้และพัฒนาให้คงอยู่ตลอดไป
การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเขตชนกลุ่มน้อย

การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเขตชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) - เวียดนามมี 54 ชนเผ่า โดยชนเผ่ากิงห์ และชนเผ่าฮวาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุด แม้จะมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมบางส่วนที่คล้ายคลึงกัน แต่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะ ดังนั้น...
งานมหกรรมการร้องเพลงสำหรับเด็ก – กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านดนตรีสำหรับเด็ก

งานมหกรรมการร้องเพลงสำหรับเด็ก – กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านดนตรีสำหรับเด็ก

(VOVWORLD) - งานมหกรรมการร้องเพลงสำหรับเด็กครั้งที่ 4ปี 2019 ในหัวข้อ “ฉันรักถิ่นเกิดและปิตุภูมิ”ที่จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนามเพิ่งเสร็จสิ้นลง ณ กรุงฮานอย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนขบวนการร้องเพลงของเด็ก การค้นหาและคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถด้านดนตรี...
วิทยุเวียดนามอยู่เคียงคู่กับเส้นทางโฮจิมินห์แห่งตำนาน

วิทยุเวียดนามอยู่เคียงคู่กับเส้นทางโฮจิมินห์แห่งตำนาน

(VOVWORLD) - ในช่วงสงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกาเพื่อกู้ชาติในตลอด 16 ปีนับตั้งแต่มีการเปิดเส้นทางโฮจิมินห์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมปี 1959 จนถึงเวลาสงครามยุติลงเมื่อวันที่ 30 เมษายนปี 1975 คลื่นวิทยุแห่งสถานีวิทยุเวียดนามได้อยู่เคียงคู่กับทหารและประชาชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมต่อภารกิจการปลดปล่อยภาคใต้...
งานมหกรรมการแสดงต่วง หรือ อุปรากรและการแสดงละครเพลงทั่วประเทศปี 2019 – ส่งเสริมศิลปะการแสดงบนเวทีแบบดั้งเดิม

งานมหกรรมการแสดงต่วง หรือ อุปรากรและการแสดงละครเพลงทั่วประเทศปี 2019 – ส่งเสริมศิลปะการแสดงบนเวทีแบบดั้งเดิม

(VOVWORLD) - เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการปิดงานมหกรรมการแสดงต่วง หรือ อุปรากรและการแสดงละครเวทีละครเพลงทั่วประเทศปี 2019 ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักวิชาการและผู้ที่ชื่นชอบการแสดงศิลปะพื้นเมืองในจังหวัดแทงฮว้า ซึ่งการเข้าร่วมของศิลปินและนักแสดงกว่า...
หนังสือเรื่อง “จิ้งหรีดท่องโลกกว้าง” เข้าถึงผู้อ่านจีน

หนังสือเรื่อง “จิ้งหรีดท่องโลกกว้าง” เข้าถึงผู้อ่านจีน

(VOVWORLD) - ตั้งแต่ปี 1941 จนถึงปัจจุบัน หนังสือเรื่อง“ จิ้งหรีดท่องโลกกว้าง ” ของนักเขียนโตหว่ายได้กลายเป็นเพื่อนสนิทของเด็กเวียดนามและเด็กในประเทศต่างๆหลายรุ่น โดยหนังสือเรื่อง “ จิ้งหรีดท่องโลกกว้าง ”...