นักเขียน เลหลิว –บุคคลพิเศษของวงการวรรณกรรมเวียดนาม

นักเขียน เลหลิว –บุคคลพิเศษของวงการวรรณกรรมเวียดนาม

(VOVWORLD) - นักเขียนเลหลิวถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายายน ซึ่งเป็นความสูญเสียของวงการวรรณกรรมเวียดนาม เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เพื่อนร่วมงานมักจะเรียกนักเขียนเลหลิวว่า นักเขียนทหาร นักเขียนประชาชนและถือเป็นนักเขียนอาวุโสของวงการวรรณกรรมเวียดนามในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่...
สมบัติของชาติในจังหวัดฮึงเอียน

สมบัติของชาติในจังหวัดฮึงเอียน

(VOVWORLD) -จังหวัดฮึงเอียนเป็นแผ่นดินที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆที่มีค่ามากมาย ซึ่งในนั้นมีสมบัติของชาติ 6 รายการที่มีคุณค่าด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนิมิตหมายด้านวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัยของประวัติศาสตร์
ฮานอยผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

ฮานอยผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

(VOVWORLD) -ในปี 2022 ฮานอยเป็นท้องถิ่นแห่งแรกที่ประกาศใช้มติเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม โดยตั้งเป้าไว้ว่า จะพัฒนาหน่วยงานวัฒนธรรมของกรุงฮานอยอย่างรอบด้านทั้งในด้านขอบเขต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและตลาด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้เป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลักของกรุงฮานอย...
จังหวัดลายโจว์อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆผสานกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

จังหวัดลายโจว์อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆผสานกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) -จังหวัดลายโจว์ไม่เพียงแต่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายของ 20 ชนเผ่า เพื่อส่งเสริมศักยภาพของการเป็นแผ่นดินแห่งวัฒนธรรมที่หลากหลาย จังหวัดลายโจว์ได้ผสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆเข้ากับการพัฒนาการท่องเที่ยว
งานนิทรรศการ “วิถีชีวิตของคนฮานอยในอดีต”

งานนิทรรศการ “วิถีชีวิตของคนฮานอยในอดีต”

(VOVWORLD) -สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ได้ทำให้กรุงฮานอยในปัจจุบันมีความแตกต่างกับในอดีตทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ถนนและพื้นที่ ซึ่งงานนิทรรศการ “วิถีชีวิตของชาวฮานอยในอดีต” ที่กำลังมีขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ฮานอยได้แนะนำบรรยากาศในหมู่บ้านโบราณ...
การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าโบราณสถานพระราชวังหว่างแถ่ง-ทังลองในฐานะมรดกโลก

การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าโบราณสถานพระราชวังหว่างแถ่ง-ทังลองในฐานะมรดกโลก

(VOVWORLD) -พระราชวังหว่างแถ่งทังลองเป็นมรดกโลกและเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพิเศษที่มีความผูกพันกับราชธานีทังลอง-ฮานอย ซึ่งได้รับการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องในระยะต่างๆของประวัติศาสตร์ เป็นเขตโบราณสถานที่สำคัญที่สุดในบรรดาเขตโบราณสถานในเวียดนาม ดังนั้น ทางการกรุงฮานอย บรรดาวิชาการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าพระราชวังหว่างแถ่งทังลองให้สมกับคุณค่าของมรดกนี้
ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับศิลปะการฟ้อน Xòe ของชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลา

ความภาคภูมิใจเกี่ยวกับศิลปะการฟ้อน Xòe ของชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -การฟ้อน Xòe เป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ในชีวิตทางวัฒนธรรมและความเลื่อมใสศรัทธาของชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลาทางเขตตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ในพิธีสดุดีศิลปะการฟ้อน Xòe ชนเผ่าไทที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกที่จัดโดยคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเซินลาเมื่อเร็วๆนี้ ชนเผ่าไทและประชาชนชนเผ่าต่างๆในจังหวัดเซินลารู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมากและจะร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการฟ้อน Xòe...
งานคอนเสิร์ต  “สิ่งที่คงอยู่ตลอดกาล 2022”–ความปรารถนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

งานคอนเสิร์ต “สิ่งที่คงอยู่ตลอดกาล 2022”–ความปรารถนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

(VOVWORLD) -ภายหลัง 2 ปีที่งดจัดเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 งานคอนเสิร์ตแห่งชาติ “สิ่งที่คงอยู่ตลอดกาล2022”ที่จัดโดยกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ถูกจัดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา...
ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศกับหน้าที่เชื่อมโยงเวียดนามกับมิตรประเทศในทั่วโลก

ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศกับหน้าที่เชื่อมโยงเวียดนามกับมิตรประเทศในทั่วโลก

(VOVWORLD) -ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายนปี 1945 พร้อมกับวันก่อตั้งของสถานีวิทยุเวียดนาม ในตลอด 77 ปีที่ผ่านมา...
จังหวัดดั๊กลักฟื้นฟูและสอนการตีฆ้องให้แก่คนรุ่นใหม่

จังหวัดดั๊กลักฟื้นฟูและสอนการตีฆ้องให้แก่คนรุ่นใหม่

(VOVWORLD) -จังหวัดดั๊กลัก เขตเตยเงวียนกำลังฟื้นฟูการสอนการตีฆ้องให้แก่คนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านต่างๆ ผ่านชั้นเรียนสอนการตีฆ้อง ผู้เข้าเรียน โดยเฉพาะเด็กๆมีโอกาสเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าตน
จังหวัดบิ่งดิ๋งอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อย

จังหวัดบิ่งดิ๋งอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) -ในจำนวนชนกลุ่มน้อยต่างๆในจังหวัดบิ่งดิ่ง มี 3 ชนเผ่าที่มีประชากรมากที่สุดประกอบด้วย บานา จามและเฮอเร แต่ละชนเผ่าต่างมีเอกลักษณ์วัฒนธรรม...
งานมหกรรมการร้องเพลงทำนองห่อเชื่อมแม่น้ำสายต่างๆในภาคกลางเวียดนาม

งานมหกรรมการร้องเพลงทำนองห่อเชื่อมแม่น้ำสายต่างๆในภาคกลางเวียดนาม

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วๆนี้ ณ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ได้มีการจัดงานมหกรรม “การร้องเพลงทำนองห่อเชื่อมแม่น้ำสายต่างๆ” ภาคกลางตอนบนปี 2022 ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในกรอบงานเฟสติวัลเว้ฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์การร้องเพลงพื้นเมืองในภาคกลางเวียดนาม
ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อ

ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อ

(VOVWORLD) -เดิ่นกาต่ายตื๋อเป็นศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านแขนงหนึ่งที่แพร่หลายในภาคใต้เวียดนาม โดยได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือยูเนสโก ปัจจุบัน นครโฮจิมินห์มีสโมสรและกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการร้องเพลงทำนองเดิ่นกาต่ายตื๋อประมาณ 300...
ผลักดันการเผยแพร่ศิลปะการแสดง แจ่ว ในชีวิต

ผลักดันการเผยแพร่ศิลปะการแสดง แจ่ว ในชีวิต

(VOVWORLD) -แจ่วเป็นศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านแขนงหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและเผยแพร่ไปยังเขตภาคกลางตอนบนและเขตเขาภาคเหนือ ซึ่งรายการพบปะสังสรรค์ “ผู้ที่รักศิลปะการแสดงแจ่วทั่วประเทศครั้งที่ 7 ปี 2022”ที่จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม ณ จังหวัดกว๋างนิงเมื่อเร็วๆนี้เป็นโอกาสเพื่อให้บรรดาศิลปินแจ่วในจังหวัดและนครต่างๆพบปะสังสรรค์และผลักดันการเผยแพร่ศิลปะการแสดงแจ่ว
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่ทุ่มเทให้แก่การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลา

เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่ทุ่มเทให้แก่การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -ด้วยความประสงค์เพื่อให้ชนเผ่าไทมีส่วนช่วยเพิ่มความหลากหลายด้านวัฒนธรรมให้แก่ประชาชาติเวียดนาม ในหลายปีที่ผ่านมา สามีภรรยาคุณหว่างถิมายและกว่างวันหัก เมืองเซินลา จังหวัดเซินลาได้พยายามอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไท ซึ่งได้กลายเป็นครอบครัวดีเด่นในการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าในท้องถิ่น
การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองในการพัฒนาการท่องเที่ยว

การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองในการพัฒนาการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) -เวียดนามมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลายแห่ง เทศกาลหมู่บ้านศิลปาชีพและวัฒนธรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขและพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการสร้างเครื่องหมายการค้าด้านการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นต่างๆ