งานแสดงความกตัญญูของชนเผ่า​Raglai ในจังหวัดนิงห์ถวน

งานแสดงความกตัญญูของชนเผ่า​Raglai ในจังหวัดนิงห์ถวน

(VOVWORLD) -ชนเผ่ารักลาย (Raglai)ในอำเภอ บ๊ากอ๊าย จังหวัดนิงห์ถวน ยังคงอนุรักษ์และปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างหนึ่งที่สะท้อนปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งคือ งานแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องจดจำเพื่อปฏิบัติตอนที่พ่อแม่ของตนยังมีชีวิตอยู่
ภาพศิลปะจากการเจาะรูบนกระดาษของชาวหนุ่งยิ้น

ภาพศิลปะจากการเจาะรูบนกระดาษของชาวหนุ่งยิ้น

(VOVWORLD) - ภาพจากการเจาะรูบนกระดาษเป็นงานฝีมือดั้งเดิมของชาวหนุ่งยิ้นในอำเภอเหมื่องเคือง จังหวัดลาวกาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจากกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม โดย Chàng slaw...
Then ในชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

Then ในชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

(VOVWORLD) - Then (แทน) คือกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านความเลื่อมใสที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในวิถีชีวิตของชาวเผ่าไตและหนุ่งในเวียดนาม แม้จะผ่านระยะแห่งการพัฒนาต่างๆที่มีทั้งการผสมผสานกับวัฒนธรรมของยุคสมัยแต่ แทนยังคงได้รับการรักษาและดำเนินไปในชีวิตจิตใจของชาวบ้านอันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นพลังที่ยั่งยืนของจิตใจแห่งความเป็นประชาชาติของชนเผ่าต่างๆ
ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมื่องในจังหวัดหว่าบิ่งห์อนุรักษ์ภาษาแม่

ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมื่องในจังหวัดหว่าบิ่งห์อนุรักษ์ภาษาแม่

(VOVWORLD) -ในประเทศเวียดนาม ชนกลุ่มน้อยแต่ละเผ่าต่างมีภาษาและอักษรเป็นของตนเอง โดยในโลกแห่งการผสมผสานนี้ การอนุรักษ์ภาษาแม่ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ จากการตระหนักได้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมื่องที่จังหวัดหว่าบิ่งห์ได้พยายามอนุรักษ์ภาษาเหมื่องให้แก่คนรุ่นหลังผ่านการสอนวัฒนธรรมพื้นเมืองในชุมชน
เทศกาล เตอมอน ช่วยสร้างเสริมความสามัคคีในชุมชนเผ่าบานา

เทศกาล เตอมอน ช่วยสร้างเสริมความสามัคคีในชุมชนเผ่าบานา

(VOVWORLD) - ชนเผ่าบานาในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนตอนกลางเวียดนามมีงานเทศกาลมากมายเช่นพิธีสวดมนต์ขอพรให้ชีวิตมีความสุขสันต์ งานบุญข้าวใหม่ รวมทั้งพิธีเตอมอน (To Mon)ซึ่งเป็นพิธีผูกมิตรสัมพันธ์ที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ ร่วมส่งเสริมจิตใจแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขในชีวิตและรู้จักรักกันมากขึ้น
งานฉลองอายุยืนสุขภาพแข็งแรง ความงามในวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเอเด

งานฉลองอายุยืนสุขภาพแข็งแรง ความงามในวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเอเด

(VOVWORLD) -ในวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยต่างๆในที่ราบสูงเตยเงวียนตอนกลางของเวียดนามมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากมายรวมถึงการจัดงานฉลองอายุยืนสุขภาพแข็งแรงของของชนเผ่าเอเด (Ê Đê) โดยพิธีกรรมต่างๆของงานได้มีขึ้นท่ามกลางเสียงฆ้อง กลิ่นหอมของเหล้าอุและสีสันสดใสของเครื่องแต่งกายสำหรับผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นวิธีการที่ลูกหลานแสดงความกตัญญูต่อปู่ย่าตายายและพ่อแม่ของตนและนั่นคือหนึ่งในความงามของวัฒนธรรมการให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้สูงอายุของชนเผ่าเอเด
ประเพณีในการจัดงานแต่งงานของชนเผ่าหนุ่ง ในจังหวัดลาวกาย

ประเพณีในการจัดงานแต่งงานของชนเผ่าหนุ่ง ในจังหวัดลาวกาย

(VOVWORLD) - เมื่อถึงวัยแต่งงาน หนุ่มสาวเผ่านุ่งจะสามารถหาคู่รักกันอย่างอิสระ โดยมักจะมีการพบปะสังสรรค์เพื่อศึกษาใจคอกันในช่วงไปทำไร่ทำนา ไปตลาด หรือในงานวัฒนธรรมต่างๆของชุมชน ถ้าคู่ไหนมีใจต่อกันฝ่ายชายก็จะกลับไปบอกพ่อแม่ให้ส่งพ่อสื่อแม่สื่อไปสู่ขอ...
เที่ยวตลาดนัดฮาโลว์ ที่เตียนเอียน จังหวัดกว๋างนิงห์

เที่ยวตลาดนัดฮาโลว์ ที่เตียนเอียน จังหวัดกว๋างนิงห์

(VOVWORLD) -ตามแผนการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นเมื่อปี2018 ทางการอำเภอเตียนเอียนได้ประกาศฟื้นฟูการจัดตลาดนัด ฮาโลว์ที่ตำบลฮาโลว์ ที่เคยมีมาแล้วตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษก่อนเพื่อให้กลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกว๋างนิงห์
ชุดแต่งกายของชาวม้งที่เมืองซาปาจังหวัดลาวกาย

ชุดแต่งกายของชาวม้งที่เมืองซาปาจังหวัดลาวกาย

(VOVWORLD) -ที่อำเภอเมืองซาปา จังหวัดลาวกาย ทางเขตเขาตอนบนของเวียดนาม ชุมชนเผ่าม้งมีประชากรคิดเป็นร้อยละ53ของทั้งอำเภอ แม้ชุมชนเผ่าม้งที่นี่ได้แบ่งเป็นหลายสาขาเช่น ม้งดำ...
ประเพณีการบูชา บ่านเวือง ของชุมชนเผ่าเย้าที่จังหวัดกว๋างนินห์

ประเพณีการบูชา บ่านเวือง ของชุมชนเผ่าเย้าที่จังหวัดกว๋างนินห์

(VOVWORLD) -สำหรับชุมชนเผ่าเย้าที่อำเภอ บาแจ๋ จังหวัดกว๋างนินห์มีสองกลุ่ม คือเย้าแทงอีและเย้าแทงฟ้าน ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านชุดแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านบางอย่างที่สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมบ้านเรือนและงานประเพณีชุมชน แต่ก็มีความเลื่อมใสเดียวกันคือการบูชา บ่านเวือง...
สุสาน สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแห่งวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าเกอตูในจังหวัดเถื่อเทียนเว้

สุสาน สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแห่งวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าเกอตูในจังหวัดเถื่อเทียนเว้

(VOVWORLD) -ในวิถีชีวิตของชาว เกอตู ที่อาศัยในเขตภูเขา นามดง จังหวัดเถื่อเทียนเว้ สุสานหรือหลุมฝังศพ เป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเชื่อ ความเลื่อมใสของชาวบ้านโดยทั่วไป และที่โดดเด่นก็คืองานสลักและรูปแกะสลักที่สุสานที่เป็นวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
เดือน รอมฎอน ของชนเผ่าจาม

เดือน รอมฎอน ของชนเผ่าจาม

(VOVWORLD) -ก็เหมือนกับพี่น้องเผ่าจามที่จังหวัดนิงถวนและบิ่งถวนในวิถีชีวิตของชุมชนเผ่าจามที่จังหวัดอานยางได้อยู่อาศัยร่วมกันในอำเภอ อานฟู้ เตินโจว์และฟู้เติน ในห้วงเวลาหนึ่งปีชุมชนเผ่าจามในจังหวัดอานยางก็มีงานประเพณีเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะเดือนที่9ของปีตามปฏิทินอิสลามซึ่งตรงกับช่วงเดือนมิถุนายนตามปฏิทินสากลถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่รู้จักกันในชื่อเดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช
เทศกาล Bon Xơ Ruk ของชุมชนเผ่า Brâu ในเวียดนาม

เทศกาล Bon Xơ Ruk ของชุมชนเผ่า Brâu ในเวียดนาม

(VOVWORLD) -ตามความเชื่อของชนเผ่าเบรา (Brâu) ประเพณี Bon Xơ Ruk หรือเป็นการปิดหมู่บ้านชั่วคราวเพื่อจัดงานเซ่นไหว้ขอพรนั้นเป็นงานเทศกาลสำคัญเป็นอย่างยิ่งในชุมชนโดยจะถูกจัดขึ้นเมื่อบ้านเมืองเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และความสงบสุขของทั้งหมู่บ้าน เช่น...
ชนเผ่าจามกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การจัดงานประเพณีสำคัญในชุมชน

ชนเผ่าจามกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การจัดงานประเพณีสำคัญในชุมชน

(VOVWORLD) - ในอดีตนั้น พิธีกรรมต่างๆในงานแต่งงาน งานศพหรืองานประเพณีสำคัญอื่นๆในวิถีชีวิตของเผ่าจามนั้นมักจะจัดขึ้นอย่างยุ่งยากหลายขั้นตอน แต่หลังจากปฏิบัติตามมติของส่วนกลางเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรมเวียดนามที่ก้าวหน้าและมีเอกลักษณ์ของชาติที่ประกาศเมื่อปี1998โดยเฉพาะขบวนการ...
ชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลากับประเพณีการร้องเพลงส่งลูกเขยรับลูกสะใภ้

ชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลากับประเพณีการร้องเพลงส่งลูกเขยรับลูกสะใภ้

(VOVWORLD) -ในอดีตนั้น ตามประเพณีของชนเผ่าไทที่จังหวัดเซินลา เมื่อบ้านไหนมีลูกชายแต่งงานจะต้องมาอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงอย่างน้อย2-7 ปีถึงจะพาลูกสะใภ้กลับบ้านฝ่ายชายได้ มาจนถึงปัจจุบัน แม้ประเพณีที่ล้าหลังนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติตามเดิมแต่ชาวบ้านยังคงรักษาประเพณีที่เรียกตามภาษาชนเผ่าคือ“khắp xống...
เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนเผ่าถวี จังหวัดเตวียนกวาง

เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนเผ่าถวี จังหวัดเตวียนกวาง

(VOVWORLD) - ชุมชนเผ่าถวีได้ตั้งหลักอาศัยที่หมู่บ้านเถืองมินห์ ตำบลห่งกวาง อำเภอเลิมบิ่นห์ จังหวัดเตวียนกวาง มาเกือบร้อยปี ซึ่งตามเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อครั้งโบราณกาลที่ชนเผ่าถวีได้อพยพไปถึงพื้นที่ของหมู่บ้านเถืองมินห์ แห่งนี้แล้วเห็นว่าเป็นผืนดินที่มีทำเลดีจึงตัดสินใจปักหลักอาศัยเพียงที่เดียวโดยไม่มีการย้ายถิ่นหรืออพยพไปยังท้องถิ่นอื่นๆ
บ้านจิ่งเตื่อง ของชนกลุ่มน้อยเผ่าง้าย

บ้านจิ่งเตื่อง ของชนกลุ่มน้อยเผ่าง้าย

(VOVWORLD) - ชนเผ่าง้าย ซึ่งเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อย16เผ่าที่มีประชากรน้อยกว่า1หมื่นคน โดยจัดอยู่ในอันดับที่6และได้ตั้งหลักอาศัยกระจัดกระจายใน27จังหวัดและนครแต่ชุมชนชนเผ่าง้ายที่มีประชากรมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดท้ายเงวียน ชนเผ่าง้ายยังมีชื่อเรียกหลายๆชื่อเช่น แค้งยา ง้ายฮักกา...
เปิดเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาชนเผ่าไท

เปิดเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาชนเผ่าไท

(VOVWORLD) -ด้วยความปรารถนาที่จะจุดประกายความรักภาษาของชนเผ่าและเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านภาษาให้แก่คนรุ่นใหม่ในชุมชนเผ่าไท มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและครูของโรงเรียนชนกลุ่มน้อยจังหวัดเดียนเบียนได้คิดค้นและจัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาชนเผ่าไท ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและยุวชนทั่วประเทศครั้งที่15ปี2019และได้รับการประเมินว่าจะสร้างประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติจริง
ความหมายของเตาไฟในบ้านยกพื้นต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าไท

ความหมายของเตาไฟในบ้านยกพื้นต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าไท

(VOVWORLD) -ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ชนเผ่าไทอาศัยในบ้านไม้ยกพื้นและมีส่วนครัวพร้อมเตาไฟ2ที่ ซึ่งนอกจากใช้เป็นที่หุงหาอาหารเเล้ว เตาไฟยังสะท้อนความคิดและความเลื่อมไสที่ดีงามในวิถีชีวิตของชนเผ่าไท
ท่ารำกลองของชุมชนเผ่าไย้ในจังหวัดฮายาง

ท่ารำกลองของชุมชนเผ่าไย้ในจังหวัดฮายาง

(VOVWORLD) - ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อำเภอแหม่วหวาก จังหวัดฮายาง ชุมชนเผ่าไย้ได้รวมตัวกันอาศัยในตำบลตา-งาด ชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมพัฒนาค่อนข้างมากจึงทำให้ชีวิตมีความอิ่มหนำผาสุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ชีวิตทางจิตใจก็มีการพัฒนาหลากหลายมากขึ้น โดยที่โดดเด่นน่าสนใจคือท่ารำกลองที่เรียกว่า...
ลีลาเพลงพื้นเมืองของชนเผ่าไย้

ลีลาเพลงพื้นเมืองของชนเผ่าไย้

(VOVWORLD) - หมู่บ้านต๋าวานไย้ ตำบลต๋าวาน อ.ซาปา จังหวัดลาวกาย ตั้งอยู่ในหุบเขาเหมื่องฮวาที่มีความเงียบสงบแต่สวยงามตามแบบธรรมชาติ ชุมชนเผ่าไย้ที่นี่ถือว่ามีประชากรมากที่สุดในเมืองซาปา แม้บ้านเรือนมักจะปลูกตามสันเขาที่กระจัดกระจายไปในหุบเขาต่างๆแต่ชาวบ้านได้ผูกพันกันมากเนื่องจากเกียรติประวัติของวิถีชีวิตชุมชนรวมถึงเพลงพื้นเมืองทำนอง...
เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเออดู (Ơ Đu) ที่จังหวัดเหงะอาน

เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเออดู (Ơ Đu) ที่จังหวัดเหงะอาน

(VOVWORLD) -ในการมาเยือนจังหวัดเหงะอาน นอกจากแหล่งอนุสรณ์สถานเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์แล้วเราอยากพาท่านไปศึกษาเรื่องของชนเผ่าในท้องถิ่น โดยที่เหงะอานมีกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในห้ากลุ่มที่มีประชากรน้อยที่สุดในเวียดนามคือเผ่า เออดู (Ơ Đu) ที่เขตเตืองเยือง...
งานแฟนซีของชนกลุ่มน้อยเผ่าโลโล

งานแฟนซีของชนกลุ่มน้อยเผ่าโลโล

(VOVWORLD) - เมื่อพูดถึงงานแฟนซีหรืองานฮาโลวีนเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงงานเทศกาลตามแบบวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆในโลกตะวันตก แต่อันที่จริงแล้วในเวียดนามก็มีงานแฟนซีที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะของชนกลุ่มน้อยในเขตเขาสูงทางเหนือสุดของประเทศ ชนเผ่านั้นคือชนเผ่าอะไรและงานแฟนซีประเพณีของเขาเป็นอย่างไรเราจะมาศึกษาดูกันผ่านรายละเอียดในสารคดีวันนี้