จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดการลงทุน

จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดการลงทุน

(VOVWORLD) - การดึงดูดเงินลงทุนคือเรื่องที่สำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของทางการจังหวัดและนครต่างๆทั่วประเทศ ถึงแม้ไม่ใช่ทุกจังหวัดที่จะสามารถประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ แต่ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์และวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตรและมีประสิทธิภาพ ก็ทำให้มีหลายจังหวัดได้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้
สถานประกอบการนครโฮจิมินห์เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตร

สถานประกอบการนครโฮจิมินห์เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าการเกษตร

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา สถานประกอบการหลายแห่งในนครโฮจิมินห์ได้เน้นลงทุนในด้านเกษตรและสินค้าการเกษตรมากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตรและรายได้ของเกษตรกรในนครโฮจิมินห์และเขตใกล้เคียง
พึ่งพาตนเอง สร้างพลังขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

พึ่งพาตนเอง สร้างพลังขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) -เวียดนามกำลังปรับตัวอย่างคล่องตัวและปลอดภัยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นอย่างดีและประสบผลที่น่ายินดีต่างๆในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม เวทีการเมืองและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกกำลังมีความผันผวนยากที่จะคาดเดาได้ซึ่งส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานและสร้างความท้าทายต่างๆ แต่ในทางกลับกันก็เปิดโอกาสใหม่ให้ประเทศเวียดนามพัฒนาอย่างรวดเร็วมากขึ้น...
สถานประกอบการรายใหญ่กับบทบาทการเป็นผู้แนะแนวและเปิดเส้นทางใหม่

สถานประกอบการรายใหญ่กับบทบาทการเป็นผู้แนะแนวและเปิดเส้นทางใหม่

(VOVWORLD) -ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ทักษะความสามารถในการบริหารและแนวคิดที่กว้างไกลของนักธรุกิจสามารถนำไปสู่การก่อตั้งสถานประกอบการขนาดใหญ่ฯ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยอุปสรรค เราสามารถเห็นได้ชัดถึงบทบาทของสถานประกอบการรายใหญ่เหล่านี้
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงเกษตร: ยืนยันบทบาทและสถานะของการเกษตร ชนบทและเกษตรกร

พัฒนาเศรษฐกิจเชิงเกษตร: ยืนยันบทบาทและสถานะของการเกษตร ชนบทและเกษตรกร

(VOVWORLD) -ด้วยอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 จีดีพีของอุตสาหกรรมการเกษตรในปี 2021 สูงกว่าจีดีพีของทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานให้อุตสาหกรรมการเกษตรสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวของเวียดนามในปี 2022
นครโฮจิมินห์พยายามพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ

นครโฮจิมินห์พยายามพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) -นครโฮจิมินห์กำลังรวบรวบความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเพื่อเสร็จสิ้นโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ ในการสัมมนาเมื่อเร็วๆนี้ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้ยืนยันว่า นครโฮจิมินห์มีเงื่อนไขเพียงพอเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ
การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกว๋างนิงห์กับนครไฮฟองสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัว

การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกว๋างนิงห์กับนครไฮฟองสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัว

(VOVWORLD) - จังหวัดกว๋างนิงห์และนครไฮฟองเป็นท้องถิ่นสองแห่งที่ถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญด้านเศรษฐกิจของภาคเหนือเวียดนาม จากการตระหนักได้ดีเกี่ยวกับสถานะ บทบาทและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในการพัฒนาของท้องถิ่นและประเทศ สองฝ่ายได้เน้นถึงความร่วมมือและการเชื่อมโยงในหลายด้านเพื่อร่วมกันสร้างก้าวกระโดดอย่างเข้มแข็ง มีส่วนนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลักในภาคเหนือและของประเทศ
นครไฮฟองพยายามเป็นพลังขับเคลื่อนในการขยายตัวของทั้งประเทศ

นครไฮฟองพยายามเป็นพลังขับเคลื่อนในการขยายตัวของทั้งประเทศ

(VOVWORLD) -ในหลายปีที่ผ่านมา นครไฮฟองได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นหนึ่งในท้องถิ่นชั้นนำของประเทศ เมื่อปี 2021 ถึงแม้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19...
สถานประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

สถานประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

(VOVWORLD) -ในช่วงต้นปีใหม่ รัฐบาลได้ประกาศมติสำคัญ 2 ฉบับเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมติที่ 02 ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ต้อง “สนับสนุนประชาชนและสถานประกอบการฟื้นฟูการผลิต ประกอบธุรกิจและปรับตัวอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด...
สถานประกอบการเวียดนามเร่งพัฒนาในปี 2022

สถานประกอบการเวียดนามเร่งพัฒนาในปี 2022

(VOVWORLD) -ถึงแม้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะยังคงส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2022 แต่ด้วยนโยบายต่างๆที่ได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติและรัฐบาลได้สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่สถานประกอบการหลายแห่งในช่วงเวลาเตรียมความพร้อมให้แก่การฟื้นฟูและวางแผนการปฏิรูปการผลิตและประกอบธุรกิจ
สถานประกอบการใช้โอกาสจากข้อตกลงซีพีทีพีพีได้อย่างเต็มที่

สถานประกอบการใช้โอกาสจากข้อตกลงซีพีทีพีพีได้อย่างเต็มที่

(VOVWORLD) -หลังจากเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพีเป็นเวลา 3 ปี เวียดนามได้ใช้กลไกความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีนี้ในหลายด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมูลค่าการนำเข้าและส่งออกได้มีการขยายตัวอย่างน่าประทับใจ สร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า สถานประกอบการเวียดนามกำลังใช้โอกาสจากข้อตกลงฉบับนี้ได้อย่างเต็มที่
จังหวัดเซินลาเน้นพัฒนาเศรษฐกิจในเขตชนกลุ่มน้อย

จังหวัดเซินลาเน้นพัฒนาเศรษฐกิจในเขตชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) - ที่จังหวัดเซินลา มีกลุ่มชาติพันธุ์ 12 กลุ่มโดยชนกลุ่มน้อยคิดเป็นร้อยละ 85 ในเวลาที่ผ่านมา จังหวัดเซินลาได้ใช้โอกาสจากโครงการต่างๆของรัฐบาลในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเขา...
จัดทำแผนงานเพื่อปฏิบัติข้อตกลง RCEP อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำแผนงานเพื่อปฏิบัติข้อตกลง RCEP อย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) -ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEP มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นปี 2022 ซึ่งด้วยการมีตลาดขนาดใหญ่ที่รวมประชากรโลกถึงร้อยละ 30 RCEP จะช่วยสร้างตลาดส่งออกที่มีเสถียรภาพ...
เศรษฐกิจเวียดนามปี 2021 – จุดเด่นในการขยายตัวของจีดีพี

เศรษฐกิจเวียดนามปี 2021 – จุดเด่นในการขยายตัวของจีดีพี

(VOVWORLD) -ถึงแม้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แต่เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2021 ยังคงประสบผลงานที่น่าประทับใจเนื่องจากการเข้าร่วมของทั้งระบบการเมือง พรรค สภาแห่งชาติ รัฐบาล สถานประกอบการและประชาชน...
ศักยภาพด้านอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดบิ่งเยือง

ศักยภาพด้านอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) -จังหวัดบิ่งเยืองตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักของภาคใต้เวียดนาม ซึ่งจากความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ ที่ดิน อัตราการขยายตัวและความต้องการต่างๆ จังหวัดบิ่งเยืองนับวันได้รับความสนใจจากนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น พร้อมทั้งมีความเป็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นท้องถิ่นที่มีตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่คึกคึกที่สุดในภาคใต้ในอนาคต
บิ่งเยือง : ปฏิบัตินโยบายให้สิทธิพิเศษต่างๆเพื่อรับกระแสการลงทุนในด้านการเกษตร

บิ่งเยือง : ปฏิบัตินโยบายให้สิทธิพิเศษต่างๆเพื่อรับกระแสการลงทุนในด้านการเกษตร

(VOVWORLD) -ไม่เพียงแต่เป็นที่ทราบกันว่าบิ่งเยืองเป็นจังหวัดอุตสาหรรมเท่านั้น หากยังเป็นจังหวัดที่พัฒนาในด้านการเกษตรตามแนวทางการเกษตรตัวเมืองและการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอีกด้วย ซึ่งแนวทางนี้ได้มีส่วนร่วมเพิ่มมูลค่าการผลิตเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดฯ
พีซีไอ 2020: จังหวัดบิ่งเยืองก้าวรุดหน้าไปอย่างเข้มแข็ง

พีซีไอ 2020: จังหวัดบิ่งเยืองก้าวรุดหน้าไปอย่างเข้มแข็ง

(VOVWORLD) -ปี 2020 ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันหรือพีซีไอของจังหวัดบิ่งเยืองได้เลื่อนขึ้นมาติดท็อป 5 ในตารางการจัดอันดับพีซีไอ ซึ่งเป็นผลจากความพยายามในการพัฒนา โดยเฉพาะในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19...
จัดทำนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

จัดทำนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างซับซ้อนของโรควิด- 19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณของเวียดนามอย่างคล่องตัวเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที ควบคู่กับการปฏิบัติมาตรการต่างๆ เช่น การยกเลิก การลดและการขยายเวลาชำระภาษีและค่าเช่าที่ดิน...