โครงการถนนไฮเวย์สร้างความเชื่อมโยงและพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการถนนไฮเวย์สร้างความเชื่อมโยงและพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

(VOVWORLD) - เป้าหมายการพัฒนาที่ถูกระบุในมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13ได้ยืนยันอีกครั้งว่า การก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งใน 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ ดังนั้น การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งภายใต้แนวทาง “เดินหน้าเปิดเส้นทาง”...
VCCI เดินพร้อมกับการพัฒนาของสถานประกอบการและประเทศ

VCCI เดินพร้อมกับการพัฒนาของสถานประกอบการและประเทศ

(VOVWORLD) - ในฐานะเป็นสำนักงานที่เป็นตัวแทนสะท้อนเสียงพูดของชุมชนสถานประกอบการ ในเวลาที่ผ่านมา หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันคือ สมาพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือ VCCI...
เปิดโอกาสในการส่งออกสินค้าหลักไปยังตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เปิดโอกาสในการส่งออกสินค้าหลักไปยังตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

(VOVWORLD) - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าของตะวันออกกลาง เป็นประตูสำคัญในการนำสินค้าเวียดนามเจาะตจลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และตลาดโลก ในขณะที่การส่งออกของเวียดนามไปยังตลาดหลายแห่งใกล้ถึงจุดอิ่มตัว...
งานหัตถกรรมพื้นเมืองของกรุงฮานอยกับการปรับเปลี่ยนสู่นวัตกรรม

งานหัตถกรรมพื้นเมืองของกรุงฮานอยกับการปรับเปลี่ยนสู่นวัตกรรม

(VOVWORLD) - หนึ่งในเอกลักษณ์ของเมืองหลวงฮานอยที่มีอายุนับพันปีคืออาชีพหัตถกรรมพื้นเมือง แต่ปัจจุบัน งานหัตถกรรมพื้นเมืองกำลังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายตั้งแต่พฤติกรรมของผู้บริโภคไปจนถึงการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งได้ทำให้ทางการกรุงฮานอยนอกจากต้องวางแนวทางรักษาคุณค่าดั้งเดิมของอาชีพพื้นเมืองแล้ว ก็ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงใหม่ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนา
การส่งออกฟันฝ่าความท้าทายเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ร้อยละ 6

การส่งออกฟันฝ่าความท้าทายเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ร้อยละ 6

(VOVWORLD) - ในไตรมาสแรกของปีนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเวียดนามบรรลุเกือบ 154.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้ว่ามูลค่าการส่งออกจะลดลงกว่าร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่เวียดนามยังคงรักษาดุลการค้าและได้เปรียบดุลการค้ากว่า 4...
ต้องการพลังขับเคลื่อนมากขึ้นเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2023

ต้องการพลังขับเคลื่อนมากขึ้นเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2023

(VOVWORLD) - “คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ก็ยังเป็นการเพิ่มขึ้นที่ต่ำที่สุดในช่วงปี...
จังหวัดกว๋างนิงห์ส่งเสริมการขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น

จังหวัดกว๋างนิงห์ส่งเสริมการขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น

(VOVWORLD) - กว๋างนิงห์เป็นจังหวัดแรกในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงที่ได้รับการอนุมัติการวางผังจังหวัดในช่วงปี 2021-2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2050 โดยไม่เพียงแต่กำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นท้องถิ่นที่มีการขยายตัวแห่งสีเขียวและยั่งยืนเท่านั้น หากการวางผังยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทเป็นพลังขับเคลื่อนของจังหวัดกว๋างนิงห์ในเขตเศรษฐกิจหลักในภาคเหนืออีกด้วย
เขตเศรษฐกิจยุงก๊วต- พลังขับเคลื่อนแห่งการพัฒนาใหม่ของจังหวัดกว๋างหงาย

เขตเศรษฐกิจยุงก๊วต- พลังขับเคลื่อนแห่งการพัฒนาใหม่ของจังหวัดกว๋างหงาย

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติการปรับปรุงการวางผังแบบบูรณาการการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจยุงก๊วตในจังหวัดกว๋างหงายจนถึงปี 2045 ตามการวางผังนี้ ยุงก๊วตจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างพื้นฐานให้จังหวัดกว๋างหงายกลายเป็นท้องถิ่นที่มีระดับการพัฒนาที่เข้มแข็งของประเทศ
เวียดนามพร้อมรับแหล่งเงินทุน FDI ที่มีคุณภาพสูง

เวียดนามพร้อมรับแหล่งเงินทุน FDI ที่มีคุณภาพสูง

(VOVWORLD) - ในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ แม้การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในเวียดนามกำลังชะลอตัว แต่กิจกรรมการลงทุนของภาครัฐมีจุดเด่นมากมาย ซึ่งถือเป็นสัญญาณในเชิงบวกต่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มโอกาสในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศมากขึ้น
ส่งเสริมการเจรจาข้อตกลง FTA ฉบับใหม่เพื่อขยายและเพิ่มความหลากหลายของตลาดส่งออก

ส่งเสริมการเจรจาข้อตกลง FTA ฉบับใหม่เพื่อขยายและเพิ่มความหลากหลายของตลาดส่งออก

(VOVWORLD) - เนื่องจากสินค้าส่งออกของอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ ของเวียดนามกำลังเผชิญกับอุปสรรคจากภาวะเงินเฟ้อและการถดถอยของเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่ต้นปีนี้ หน่วยงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตของการส่งออกที่ประมาณร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2022...
เป็นฝ่ายรุกในการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตอุตสาหกรรม

เป็นฝ่ายรุกในการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตอุตสาหกรรม

(VOVWORLD) - อุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิตจะยังคงเป็นแรงผลักดันให้แก่การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2023 จากผลกระทบในทางลบของตลาดโลก หน่วยงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆ รวมทั้งการเป็นฝ่ายรุกในการเตรียมแหล่งจัดสรรวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการผลิตและผลักดันโครงการอุตสาหกรรมที่สำคัญให้ดำเนินการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
ส่งเสริมการใช้ข้อตกลง FTA ฉบับใหม่เพื่อกระตุ้นการส่งออก

ส่งเสริมการใช้ข้อตกลง FTA ฉบับใหม่เพื่อกระตุ้นการส่งออก

(VOVWORLD) - การผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อค้ำประกันการเติบโตของการส่งออกเป็นหนึ่งในเป้าหมายเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การเติบโตสำหรับเศรษฐกิจเวียดนามในปีนี้ ในสภาวการณ์แห่งการขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังกลายเป็นแนวโน้มและความต้องการในทั่วโลก เวียดนามกำลังพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศเพื่อตอบสนองข้อกำหนดทางเทคนิคและมาตรฐานที่เข้มงวดของตลาด โดยเฉพาะ ข้อกำหนดจากข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่
นครโฮจิมินห์ส่งเสริมการเชื่อมโยงการปฏิรูปในเชิงลึก และปรับปรุงประสิทธิภาพของการรักษาเสถียรภาพของตลาด

นครโฮจิมินห์ส่งเสริมการเชื่อมโยงการปฏิรูปในเชิงลึก และปรับปรุงประสิทธิภาพของการรักษาเสถียรภาพของตลาด

(VOVWORLD) - โครงการ “รักษาเสถียรภาพตลาด” ถือเป็นโครงการที่โดดเด่นของนครโฮจิมินห์ในตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างแหล่งจัดสรรสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นที่มีราคาถูกว่าท้องตลาดอย่างมั่นคง มีส่วนร่วมต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของนครฯให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น...
เวียดนามส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเพิ่มความหลากหลายของตลาดท่องเที่ยว

เวียดนามส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเพิ่มความหลากหลายของตลาดท่องเที่ยว

(VOVWORLD) - ในปี 2023 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามตั้งเป้าต้อนรับนักท่องเที่ยว 110 ล้านคน โดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้...
ท่าเรือไฮฟองปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินงาน

ท่าเรือไฮฟองปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินงาน

(VOVWORLD) - พร้อมกับการลงทุนอุปกรณ์ที่ทันสมัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงความสามารถในการดำเนินงานแล้ว ท่าเรือไฮฟองได้เปิดเส้นทางบริการใหม่หลายเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงโดยตรงเพื่อให้สินค้าเวียดนามสามารถเจาะตลาดต่างประเทศอย่างสะดวก ด้วยกิจกรรมเหล่านี้ ท่าเรือไฮฟองจึงสามารถพิสูจน์สถานะในการเป็นประตูสู่ทะเลของจังหวัดต่างๆในภาคเหนือและเป็นเขตเศรษฐกิจทางทะเลหลักของประเทศ