ก้าวกระโดดในการพัฒนาตามรูปแบบตัวเมืองใหม่ของจังหวัดบิ่งเยือง

ก้าวกระโดดในการพัฒนาตามรูปแบบตัวเมืองใหม่ของจังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) - ในภาพรวมของเศรษฐกิจเวียดนาม จังหวัดบิ่งเยืองเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่เดินหน้าสร้างสรรค์บรรยากาศที่เป็นมิตรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาก แต่เพื่อพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน จังหวัดบิ่งเยืองกำลังสร้างสรรค์ตัวเมืองใหม่ให้ทันสมัยที่สุด ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่พรรคสาขา ทางการท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดฯ กำลังพยายามปฏิบัติ
จังหวัดบิ่งเยืองผลักดันภารกิจการต่างประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

จังหวัดบิ่งเยืองผลักดันภารกิจการต่างประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา ภารกิจการต่างประเทศของจังหวัดบิ่งเยืองได้รับผลที่น่ายินดีต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมระดับโลกและให้การต้อนรับบรรดาผู้นำ คณะผู้แทนทูตานุทูตและกลุ่มบริษัทรายใหญ่ที่มาเยือน ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของจังหวัดเป็นอย่างมาก
จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าผลักดันการปฏิบัติงานด้านการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน

จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าผลักดันการปฏิบัติงานด้านการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน

(VOVWORLD) -จากแนวทาง “เป็นฝ่ายรุก มีความคล่องตัว ความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ” ในเวลาที่ผ่านมา งานด้านการต่างประเทศระดับประชาชนในจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่าได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม...
บ่าเหรียะ – หวุงเต่า สร้างก้าวกระโดดในการดึงดูดการลงทุน

บ่าเหรียะ – หวุงเต่า สร้างก้าวกระโดดในการดึงดูดการลงทุน

(VOVWORLD) - การจัดทำยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนที่มีการคัดเลือกสถานประกอบการและสนับสนุนนักลงทุนผ่านมาตรการที่เป็นรูปธรรมต่างๆ เช่น กำหนดเวลาออกใบอนุญาตการลงทุนให้เป็นกฎระเบียบ ซึ่งได้ช่วยให้จังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่ากลายเป็นท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยศักยภาพและน่าสนใจของนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ
จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าสร้างสรรค์ห่วงโซ่การเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายต่างๆในการพัฒนาการท่องเที่ยว

จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าสร้างสรรค์ห่วงโซ่การเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายต่างๆในการพัฒนาการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) - จากความได้เปรียบในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่าในเวลาที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า รายได้จากการท่องเที่ยวยังไม่ทัดเทียมกับศักยภาพที่มี ซึ่งเพื่อให้การท่องเที่ยวหวุงเต่าผสมผสานและพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะใหม่ นอกจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูง จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่ากำลังผลักดันการเชื่อมโยงในภูมิภาค...
จังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่าพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะ

จังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่าพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและหมู่เกาะ

(VOVWORLD) - จากความได้เปรียบคือมีชายฝั่งทะเลยาวนับร้อยกิโลเมตร มีชายหาดที่ราบเรียบ น้ำทะเลใสสะอาดและเขตกงดอที่มีเกาะน้อยเกาะใหญ่จำนวนมาก จังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่ามีความได้เปรียบจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล ทางการจังหวัดฯ...
จังหวัดด่งนายมุ่งสู่การสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะ

จังหวัดด่งนายมุ่งสู่การสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะ

(VOVWORLD) - ต่อจากกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครดานังและจังหวัดบิ่งเยือง จังหวัดด่งนายก็เป็นอีกหนึ่งท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดทดลองสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะผ่านความร่วมมือกับเครือบริษัทระดับโลก ในฐานะเป็นท้องถิ่นที่มีอัตราการพัฒนาตัวเมืองที่รวดเร็ว ในเวลาที่ผ่านมา จังหวัดด่งนายได้เดินหน้าในการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะในด้านต่างๆ...
คุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาคือมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเวียดนาม

คุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญาคือมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในยุคโลกาภิวัตน์ ทรัพย์สินทางปัญญานับวันมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเนื่องจากมีส่วนร่วมเพิ่มมูลค่า กำไรและชื่อเสียงให้แก่สถานประกอบการ ดังนั้น สถานประกอบการเวียดนามนับวันให้ความสนใจต่อการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญา รูปแบบอุตสาหกรรมและยี่ห้อของสินค้ามากขึ้น
ประสิทธิภาพในการดึงดูดการลงทุนของจังหวัดฮึงเอียน

ประสิทธิภาพในการดึงดูดการลงทุนของจังหวัดฮึงเอียน

(VOVWORLD) - จากเกียรติประวัติของการเป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนารุ่งเรื่องเป็นอันดับสองในภาคเหนือเวียดนามรองจากกรุงฮานอย ปัจจุบันนี้ ทางการจังหวัดฮึงเอียนได้สานต่อและผลักดันการปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการทำธุรกิจ start-up นวัตกรรม...
ส้มฮึงเอียน ผลไม้เฉพาะถิ่นที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม

ส้มฮึงเอียน ผลไม้เฉพาะถิ่นที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม

(VOVWORLD) -จังหวัดฮึงเอียนตั้งอยู่ใจกลางของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 50 ก.ม. ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่ปลูกผลไม้นานาชนิด...
สถานประกอบการต้องกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนาเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล

สถานประกอบการต้องกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนาเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล

(VOVWORLD) - การพัฒนาตามแนวทางดิจิทัลคือปัจจัยชี้ขาดในการขยายตัวและพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซึ่งเวียดนามได้จัดอยู่อันดับที่ 46 จากจำนวน 60 ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเร็วที่สุดและอยู่อันดับที่ 22 ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล แต่เพื่อสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลนี้...
ประสิทธิภาพการรณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” ในจังหวัดกว๋างนิงห์

ประสิทธิภาพการรณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” ในจังหวัดกว๋างนิงห์

(VOVWORLD) - หลังการปฏิบัติมาเป็นเวลา 10 ปี การรณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” ในทั่วประเทศได้รับการขานรับอย่างเต็มที่จากสถานประกอบการและผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคในจังหวัดกว๋างนิงห์ได้เลือกใช้สินค้าเวียดนาม โดยเฉพาะสินค้า “หนึ่งตำบล...
สถานประกอบการเวียดนามใช้โอกาสจากข้อตกลงอีวีเอฟทีเอ

สถานประกอบการเวียดนามใช้โอกาสจากข้อตกลงอีวีเอฟทีเอ

(VOVWORLD) - ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – อียูหรืออีวีเอฟทีเอเป็นข้อตกลงการค้าเสรีรุ่นใหม่ระหว่างเวียดนามกับ 28 ประเทศสมาชิกของอียู ซึ่งพร้อมกับข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพี อีวีเอฟทีเอถือเป็นข้อตกลงสองฉบับที่มีขอบเขตกว้างใหญ่และมีคำมั่นสูงที่สุดของเวียดนามในปัจจุบัน ซึ่งเปิดทั้งโอกาสและความท้าทายให้แก่สถานประกอบการเวียดนาม โดยเฉพาะการจัดทำยุทธศาสตร์ประกอบธุรกิจให้เหมาะสมเพื่อใช้โอกาสนี้ได้อย่างเต็มที่
อีวีเอฟทีเอ โอกาสปฏิรูปการบริหารสถานประกอบการและผลักดันการส่งออกสินค้าการเกษตรของเวียดนาม

อีวีเอฟทีเอ โอกาสปฏิรูปการบริหารสถานประกอบการและผลักดันการส่งออกสินค้าการเกษตรของเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เวียดนามและสหภาพยุโรปหรืออียูได้ลงนามข้อตกลงสำคัญสองฉบับคือ ข้อตกลงการค้าเสรีหรืออีวีเอฟทีเอและข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปหรืออีวีไอพีเอ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่รอบด้าน มีคุณภาพสูงและรักษาความสมดุลด้านผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายผ่านคำมั่นเปิดตลาดอย่างกว้างขวาง...
เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงวางแผนปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงวางแผนปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) - หลังการปฏิบัติตามมติ 120 ของรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นเวลา 2 ปี กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นได้ร่วมกันปรับปรุงกลไกและนโยบายการวางแผนเพื่อพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขอย่างยั่งยืน
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จุดเด่นของเศรษฐกิจเวียดนามใน 6 เดือนแรกของปี 2019

ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จุดเด่นของเศรษฐกิจเวียดนามใน 6 เดือนแรกของปี 2019

(VOVWORLD) - วันที่ 29 พฤษภาคม ทบวงสถิติเวียดนามได้ประกาศรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ – สังคมในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2019...
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลช่วยเปิดโอกาสให้เวียดนามขยายตัวอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลช่วยเปิดโอกาสให้เวียดนามขยายตัวอย่างรวดเร็ว

(VOVWORLD) - ผลการวิจัยของ Google และ Temasek สิงคโปร์เมื่อเร็วๆนี้ปรากฎว่า ในปี 2015 มูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลของเวียดนามบรรลุ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2018...