เครือข่ายประกอบธุรกิจแบบชุมชน – เชื่อมโยงเพื่อความสำเร็จ

เครือข่ายประกอบธุรกิจแบบชุมชน – เชื่อมโยงเพื่อความสำเร็จ

(VOVWORLD) -ในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ปัจจุบัน คำว่า “เครือข่ายสังคม” และ “แพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ” ได้กลายเป็นคำศัพท์ที่คุ้นเคยของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีลักษณะเชื่อมโยงในชุมชนเท่านั้นและแพลตฟอร์มอี...
ผลักดันแนวโน้มการนำสินค้าเกษตรจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ

ผลักดันแนวโน้มการนำสินค้าเกษตรจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สินค้าเกษตรของเวียดนามได้ถูกขายบนแพลตฟอร์มอี – คอมเมิร์ซ โดยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนมาก ในความเป็นจริง การขายสินค้าเกษตรผ่านอี – คอมเมิร์ซไม่เพียงแต่สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรเท่านั้น หากยังเป็นการพิสูจน์ว่าการขายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์มอี...
สถานประกอบการเวียดนามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อก้าวรุดหน้าต่อไป

สถานประกอบการเวียดนามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเพื่อก้าวรุดหน้าต่อไป

(VOVWORLD) -การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เปิดทั้งโอกาสและความท้าทายให้แก่อาชีพต่างๆในเวียดนาม ซึ่งทุกหน่วยงานต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพื่อคงอยู่และพัฒนา...
ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

(VOVWORLD) -จากการเชื่อมโยงกับเกษตรกรในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูป ปัจจุบันนี้มีเยาวชนหลายคนในจังหวัดดั๊กนงได้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถสร้างความร่ำรวยให้แก่ตนเองและชุมชน
ประสิทธิภาพจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐานเวียดแก๊ปในนาข้าวที่จังหวัดก่าเมา

ประสิทธิภาพจากการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามตามมาตรฐานเวียดแก๊ปในนาข้าวที่จังหวัดก่าเมา

(VOVWORLD) -ช่วงนี้ ก่าเมากำลังย่างเข้าสู่ฤดูเก็บกุ้งก้ามกรามขาย โดยเกษตรกรมีความยินดีเป็นอย่างมากที่สามารถขายได้ในราคาสูงกว่าช่วงที่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่ 4 ช่วยให้มีเงินต้อนรับตรุษเต๊ต รูปแบบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในนาข้าวเป็นก้าวกระโดดด้านเศรษฐกิจของจังหวัดฯในหลายเดือนที่ผ่านมา...
สตรีในจังหวัดกอนตุมกับกระบวนการสตาร์ทอัพ

สตรีในจังหวัดกอนตุมกับกระบวนการสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) -เพื่อปฏิบัติโครงการ “สนับสนุนสตรีทำธุกิจสตาร์ทอัพระยะปี 2017-2025” ของนายกรัฐมนตรี ในเวลาที่ผ่านมา สหพันธ์สตรีเวียดนามทุกระดับในจังหวัดกอนตุมได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันและแปรแนวคิดเกี่ยวกับการสตาร์ทอัพของสมาชิกให้เป็นความจริง ความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้ได้ช่วยให้สตรียากจนและสตรีชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในท้องถิ่นสามารถมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จในจังหวัดกว๋างนาม

สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จในจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) -ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กระบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนวัตกรรมในจังหวัดกว๋างนามได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง โดยนับวันมีเยาวชนที่กล้าลงทุนทำธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่พยายามฟันฝ่าอุปสรรคสร้างฐานะที่มั่นคงในจังหวัดกว๋างนาม
การทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบบุ๊คคาเฟ่ที่นครเกิ่นเทอ

การทำธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบบุ๊คคาเฟ่ที่นครเกิ่นเทอ

(VOVWORLD) -ที่นครเกิ่นเทอ ร้านหนังสือที่มีชื่อว่า “หนังสือและเรื่องราว” ของคุณฟานหงอกเฟิ้นที่ตั้งอยู่ในร้านน้ำชาก๋อหงอดที่เขตนิงห์เกี่ยว นครเกิ่นเทอ เป็นร้านที่ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่รู้จักกันดี...
ความปรารถนาในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนในอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลั๊ก

ความปรารถนาในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนในอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลั๊ก

(VOVWORLD) -บนเจตนารมณ์ “ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองเพื่อพิชิตความใฝ่ฝัน” เยาวชนบางส่วนในอำเภอลั๊ก จังหวัดดั๊กลั๊กได้เลือกกลับบ้านเกิดเพื่อทำธุรกิจสตาร์ทอัพแทนการหางานทำในต่างถิ่น ซึ่งหลายคนสามารถใช้ความได้เปรียบของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาบ้านเกิด
ประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา ที่เวียดนาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook, Zalo ได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งนับวันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันของผู้คน...
จังหวัดหลางเซินทดลองการใช้จุดผ่านแดนดิจิทัลเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการจัดทำแผนที่นำเข้าและส่งออกทั่วประเทศให้มีความสมบูรณ์

จังหวัดหลางเซินทดลองการใช้จุดผ่านแดนดิจิทัลเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการจัดทำแผนที่นำเข้าและส่งออกทั่วประเทศให้มีความสมบูรณ์

(VOVWORLD) -สำนักงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์จังหวัดหลางเซินกำลังประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการทดลองปรับเปลี่ยนการใช้ระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ในจุดผ่านแดนหิวหงิและเตินแทงเพื่อปรับเปลี่ยนการทำระเบียบการต่างๆเป็นระบบอัตโนมัติ ลดเวลาในการทำระเบียบศุลกากรให้แก่สถานประกอบการนำเข้าส่งออก ยานพาหนะและการขนส่งสินค้าระหว่างเวียดนามกับจีน ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์และปรับปรุงแผนที่โครงข่ายจุดนำเข้าและส่งออกทั่วประเทศให้มีความสมบูรณ์
สถานประกอบการเวียดนามในยุโรปเป็นช่องทางนำสินค้าเวียดนามเจาะตลาดยุโรป

สถานประกอบการเวียดนามในยุโรปเป็นช่องทางนำสินค้าเวียดนามเจาะตลาดยุโรป

(VOVWORLD) -ตามข้อมูลสถิติ ปัจจุบัน มีสถานประกอบการเวียดนามประมาณ 3,500 แห่งที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งพลังที่สำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์และนำสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ปัจจุบันนี้ เวียดนามได้เข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม...
คนเวียดนามรุ่นใหม่ในออสเตรเลียเปลี่ยนความคิดในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพให้เป็นจริง

คนเวียดนามรุ่นใหม่ในออสเตรเลียเปลี่ยนความคิดในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพให้เป็นจริง

(VOVWORLD) - ชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศต่างๆ ได้พยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาบ้านเกิด ซึ่งในหลายปีมานี้ กระบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของชาวเวียดนามโพ้นทะเล โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่วยนำเสนอภาพลักษณ์เกี่ยวกับประเทศเวียดนามแห่งภูมิปัญญาที่คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างไม่หยุดยั้งและอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนมิตรประเทศต่างๆมากขึ้น
ศิลปิน หวี่วันจื๋อ อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมการทำเก้าอี้หวาย

ศิลปิน หวี่วันจื๋อ อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมการทำเก้าอี้หวาย

(VOVWORLD) - เก้าอี้หวายเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันของชนกลุ่มน้อยเผ่าไท รวมทั้งในงานเทศกาลสำคัญๆ เช่น เทศกาลปีใหม่และวันแต่งงาน เป็นต้น และถือเป็นเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่น่าสนใจ แต่การจักสานเก้าอี้ให้มีลวดลายดอกไม้ตามแบบของเผ่าไท จำเป็นต้องอาศัยฝีมือที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และมีความหลงใหลในวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก...
สตาร์ทอัพจากรูปแบบการฝึกสอนอาชีพในจังหวัดกว๋างบิ่งห์

สตาร์ทอัพจากรูปแบบการฝึกสอนอาชีพในจังหวัดกว๋างบิ่งห์

(VOVWORLD) -จากความคล่องตัว ความคิดสร้างสรรค์และกล้าคิดกล้าทำ สตรีหลายคนในจังหวัดกว๋างบิ่งห์กำลังพยายามมากขึ้นในการผลิตและประกอบธุรกิจเพื่อยืนยันบทบาท ทักษะความสามารถและมีส่วนร่วมต่อกระบวนการพัฒนาในบ้านเกิดและประเทศ
HASU โมเดลเชิงนิเวศวิทยาเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

HASU โมเดลเชิงนิเวศวิทยาเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

(VOVWORLD) -แอพลิเคชั่น HASU เป็นแอพลิเคชั่นแรกในเวียดนามแนะนำการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไปที่บ้านอย่างรอบด้าน ซึ่งได้รับการเปิดตัวท่ามกลางสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีการแนะนำการออกกำลังกาย ให้ความรู้และความบันเทิงเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องออกไปใช้บริการตามศูนย์ดูแลสุขภาพต่างๆ มหาบัณฑิต...
หนุ่มชาวก่าเมาเสร้างฐานะที่มั่นคงผ่านการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเกษตรปลอดสารพิษ

หนุ่มชาวก่าเมาเสร้างฐานะที่มั่นคงผ่านการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเกษตรปลอดสารพิษ

(VOVWORLD) -นาย เหงียนหิวฮวีห่าว อายุ 26 ปี หัวหน้าสโมสรสตาร์์ทอัพนวัตกรรมนครเกิ่นเทอได้คิดค้นวิธีการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำให้เป็นโคลนชีวภาพที่สามารถใช้ปลูกต้นไม้ โดยผลงานนี้ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดนวัตกรรมสตาร์ทอัพของนักศึกษาเวียดนามหรือ “Start-up...
เยาวชน จ่าวิงห์ ทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากการพัฒนาสินค้าเกษตร

เยาวชน จ่าวิงห์ ทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากการพัฒนาสินค้าเกษตร

(VOVWORLD) - ที่จังหวัดจ่าวิงห์ นับวันมีเยาวชนกลับบ้านเกิดในเขตชนบทเพื่อทำการธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้นโดยหลายคนได้ประสบความสำเร็จ ที่น่าสนใจคือมีรูปแบบการผลิตและประกอบธุรกิจหลายรูปแบบที่อาสัยสินค้าเกษตรเป็นหลัก ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่เยาวชนเหล่านี้เท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมต่อการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกด้วย