สถานประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามสู่ตลาดโลก

สถานประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามสู่ตลาดโลก

(VOVWORLD) - อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเศรษฐกิจที่สร้างพลังขับเคลื่อนของประเทศ มีบทบาทแนะแนว สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล MAKE...
นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

นครโฮจิมินห์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน

(VOVWORLD) -ในการปฏิบัติโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งของรัฐบาล ในปี 2023 นครโฮจิมินห์ได้ตั้งเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของหน่วยงานสาธารณสุขนครโฮจิมินห์ นั่นคือ การจัดทำเวชระเบียนดูแลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชนและฐานข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุข...
บิ่งห์เยือง มีชื่อในกลุ่มชุมชนอัจฉริยะชั้นนำของโลก

บิ่งห์เยือง มีชื่อในกลุ่มชุมชนอัจฉริยะชั้นนำของโลก

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ฟอรั่มชุมชนอัจฉริยะชั้นนำของโลกหรือICFซึ่งรวมชุมชนอัจฉริยะที่เจริญรุ่งเรืองมากกว่า 200 เมืองทั่วโลก ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้บิ่งห์เยืองเป็น...
นครดานังพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะ

นครดานังพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะ

(VOVWORLD) -เมื่อเดือนมกราคมปี 2019 กรมการเมืองพรรคฯ ได้ประกาศมติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนานครดานังถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 เพื่อปฏิบัติเป้าหมายพัฒนานครดานังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและสังคมขนาดใหญ่ของเวียดนามและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2030และถึงปี 2045 จะพัฒนาเป็นตัวเมืองขนาดใหญ่ ตัวเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...
ส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี

ส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี

(VOVWORLD) -ในเวลาที่ผ่านมา กระแสการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนวัตกรรมกำลังมีขึ้นอย่างเข้มแข็งในเวียดนาม โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินว่า ผู้ทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในเวียดนามและคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าทำนับวันมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ควบคู่กับนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลและการเดินพร้อมของสถานประกอบการ ศูนย์สนับสนุนสตาร์ทอัพนวัตกรรมและการช่วยเหลือของผู้ที่มีประสบการณ์ สตาร์ทอัพหลายคนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ประสบผลที่น่ายินดีต่างๆ
แผนที่ 4 มิติ แผนที่ดิจิทัลสำหรับคนเวียดนาม

แผนที่ 4 มิติ แผนที่ดิจิทัลสำหรับคนเวียดนาม

(VOVWORLD) -ปัจจุบันนี้ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนคุ้นเคยกับการใช้แผนที่จากแอปพลิเคชั่น เช่น Google Mapsและ Apple Maps เพื่อนำทางและค้นหาตำแหน่ง แต่ที่เวียดนาม...
ตั้งใจนำชมรมสถานประกอบการดิจิทัลของเวียดนามสู่ตลาดโลก

ตั้งใจนำชมรมสถานประกอบการดิจิทัลของเวียดนามสู่ตลาดโลก

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติ “โครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติถึงปี 2025 และกำหนดแนวทางถึงปี 2030” โดยย้ำถึงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในทุกด้าน แต่เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องขยายความร่วมมือกับประเทศที่มีการพัฒนาในด้านนี้ ดังนั้น การสนับสนุนชมรมสถานประกอบการดิจิทัลเวียดนาสู่ตลาดโลกคือหนึ่งในหน้าที่สำคัญที่กระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนามเน้นปฏิบัติในปัจจุบัน
บ้านอัจฉริยะ Make in Vietnam – แนวโน้มแห่งการพัฒนาใหม่

บ้านอัจฉริยะ Make in Vietnam – แนวโน้มแห่งการพัฒนาใหม่

(VOVWORLD) -ในเวียดนาม บ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมกำลังพัฒนาและนับวันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดังนั้น สถานประกอบการเวียดนามจึงลงทุนพัฒนาโครงการและซอฟแวร์อัจฉริยะอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยวิจัยผลิตสมาร์ทโฮม Make...
กองเยาวชนเดินพร้อมกับเยาวชนในการสตาร์ทอัพ

กองเยาวชนเดินพร้อมกับเยาวชนในการสตาร์ทอัพ

(VOVWORLD) - “ เดินพร้อมกับเยาวชนในการสตาร์ทอัพ” คือโครงการที่สำคัญของกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ซึ่งในเวลาที่ผ่านมา กองเยาวชนฯ ทุกระดับได้สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมให้เยาวชนทั่วประเทศสตาร์ทอัพสร้างฐานะที่มั่นคง
เจ้าของฟาร์มเดินหน้าในการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจสู่ยุคดิจิทัล

เจ้าของฟาร์มเดินหน้าในการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจสู่ยุคดิจิทัล

(VOVWORLD) -นาย ดังเยืองมิงห์หว่าง จบสาขาวิชาวิศวกรอัตโนมัติจากฝรั่งเศส เคยได้รับคำเชิญให้มาทำงานจากบริษัททั้งภายในและต่างประเทศด้วยเงินเดือนนับพันดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อปี 2016 เขาได้ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบิ่งเฟือกเพื่อทำการเกษตร...
ประสิทธิภาพจากรูปแบบการตั้งทีมแนะนำเทคโนโลยีในชุมชนที่จังหวัดด่งท้าป

ประสิทธิภาพจากรูปแบบการตั้งทีมแนะนำเทคโนโลยีในชุมชนที่จังหวัดด่งท้าป

(VOVWORLD) -ทางการจังหวัดดิ่งท้าปได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีหลักในการปฏิบัติโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และปัจจุบันนี้ รูปแบบทีมแนะนำเทคโนโลยีในชุมชนที่จังหวัดด่งท้าปกำลังเกิดประสิทธิภาพ ช่วยให้ประชาชนเห็นประโยชน์และทำระเบียบราชการต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเพื่อผลักดันการขยายตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร...
ขบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนชนกลุ่มน้อยในจังหวัดกว๋างหงาย

ขบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนชนกลุ่มน้อยในจังหวัดกว๋างหงาย

(VOVWORLD) -จังหวัดกว่างหงายมีผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นที่น่าสนใจจากฝีมือของชนกลุ่มน้อยหลายอย่าง ซึ่งขณะนี้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ใช้โอกาสนี้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิต ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างฐานะที่มั่นคง ช่วยให้ขบวนการทำธุรกิจสตาร์ทอัพของพวกเขามีขึ้นอย่างเข้มแข็งในเวลาที่ผ่านมา
สตรีจังหวัดเอียนบ๊ายทำธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ภูมิลำเนา

สตรีจังหวัดเอียนบ๊ายทำธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ภูมิลำเนา

(VOVWORLD) -ในหลายปีที่ผ่านมา สหพันธ์สตรีเวียดนามทุกระดับในจังหวัดเอียนบ๊ายได้มีส่วนร่วมและให้การช่วยเหลือสตรีในจังหวัดทำธุรกิจสตาร์ทอัพ พัฒนาเศรษฐกิจและสร้างฐานะที่มั่นคงในภูมิลำเนา โดยเฉพาะการปฏิบัติโครงการ “สนับสนุนสตรีทำธุรกิจสตาร์ทอัพระยะปี 2017-2025”...
ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดดั๊กลั๊กปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเกษตร

ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดดั๊กลั๊กปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเกษตร

(VOVWORLD) -ดั๊กลั๊กเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การเกษตรกว้างขวางและอุดมสมบูรณ์ จากความได้เปรียบดังกล่าวทำให้ในหลายปีมานี้ ชนกลุ่มน้อยในจังหวัดฯ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตร โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยจนสามารถเพิ่มรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชีวิตความเป็นอยู่มีความอิ่มหนำผาสุกมากขึ้น
การทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากรูปแบบการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

การทำธุรกิจสตาร์ทอัพจากรูปแบบการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

(VOVWORLD) -การใช้วิธีการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อพัฒนาการปลูกพืชยืนต้นและเลี้ยงปศุสัตว์ ได้ช่วยให้ครอบครัวของสามีภรรยา บุ่ยถิลี้และเหงียนวันเวือง ในตำบล เตี่ยนฟอง อำเภอ หวิงบ๋าว...
การใช้ประโยชน์จากการปลูกป่าแบบยั่งยืนช่วยสร้างฐานะให้แก่ประชาชนในจังหวัดเอียนบ๊าย

การใช้ประโยชน์จากการปลูกป่าแบบยั่งยืนช่วยสร้างฐานะให้แก่ประชาชนในจังหวัดเอียนบ๊าย

(VOVWORLD) -จากการตระหนักได้ดีเกี่ยวกับบทบาทและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่า ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดเอียนบ๊าย ได้มีแนวทางและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากป่าแบบยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการ โดยนับวันมีประชาชนขานรับแนวทางนี้มากขึ้น ซึ่งช่วยผลักดันรูปแบบการปลูกป่าอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มรายได้...
การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในจังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่า

การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในจังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่า

(VOVWORLD) -การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเป็นแนวโน้มที่กำลังมีขึ้นอย่างเข้มแข็งในเวียดนาม จากการตระหนักได้ดีเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของภารกิจนี้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่เชิงก้าวกระโดดในระยะปี 2021-2025 จังหวัดบ่าเหรียะ หวุงเต่า กำลังผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลที่ครอบคลุมใน...
การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในจังหวัดบิ่งเยือง – พลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในจังหวัดบิ่งเยือง – พลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

(VOVWORLD) - จังหวัดบิ่งเยืองเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่อยู่แถวหน้าในกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของเวียดนาม ซึ่งสามารถเห็นได้จากอันดับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลแห่งชาติที่ขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นให้ทางการจังหวัดฯ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวลาที่จะถึง
หมู่บ้านอัจฉริยะในจังหวัดบิ่งเยือง

หมู่บ้านอัจฉริยะในจังหวัดบิ่งเยือง

(VOVWORLD) -วันที่ 2 ตุลาคมปี 2020 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองได้อนุมัติแผนการทดลองสร้างสรรค์ “หมู่บ้านอัจฉริยะ” ในตำบลแบกดั่ง อำเภอเมืองเตินเอวียน ระยะปี 2020...
เกษตรกรที่เป็นเศรษฐีในเขตเขาเอียนโจว

เกษตรกรที่เป็นเศรษฐีในเขตเขาเอียนโจว

(VOVWORLD) -จากการทำธุรกิจแบบครบวงจรและการผลิตสินค้าคุณภาพสูง นายเจิ่นญือเกียน ในหมู่บ้านฟากุ๊ง ตำบล ล้องเฟียน อำเภอเอียนโจว สามารถสร้างรายได้นับหมื่นล้านด่งต่อปี จนกลายเป็นตัวอย่างแห่งความมุ่งมั่นสร้างฐานะและเป็น...