50 năm thực hiện Di chúc: Giá trị của một Văn kiện lịch sử

(VOV5) - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời căn dặn của một lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Năm 2019 là tròn 50 năm Việt Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam, là một thiết kế lý luận về đổi mới và phát triển, trù tính cho tương lai đất nước sau khi cách mạng hoàn toàn thắng lợi đi vào kiến thiết, xây dựng, phát triển. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, đáng tự hào.

Những dòng đầu tiên của bản Di chúc này được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết vào ngày 10/5/1965. Di chúc đã tổng kết thực tiễn kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng và phương hướng phát triển của dân tộc, đồng thời thể hiện cô đọng nhân cách của vị lãnh tụ, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

50 năm thực hiện Di chúc: Giá trị của một Văn kiện lịch sử - ảnh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguồn tư liệu TTXVN 

Những lời căn dặn có ý nghĩa lịch sử và thời đại

Những lời căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc chính là tư tưởng về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Doãn Thị Chín, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), cho biết  trong bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời căn dặn đầu tiên là nói về Đảng. Đó cũng là vấn đề Người trăn trở trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình vì Đảng là nhân tố quan trọng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng: " Bằng chính tấm gương sáng của đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tình cảm giai cấp và tình đồng chí trong Đảng, là nhân tố quan trọng để đoàn kết trong Đảng. Người yêu cầu, “Đảng phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhân tố đạo đức khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Theo Người, Đảng cầm quyền là bước chuyển trọng đại trong sinh hoạt Đảng. Đảng cầm quyền có sứ mệnh lãnh đạo giai cấp và dân tộc xây dựng thành công xã hội mới- xã hội chủ nghĩa. Để hoàn thành sứ mạng đó, Đảng CSVN phải “là đạo đức, là văn minh."

50 năm thực hiện Di chúc: Giá trị của một Văn kiện lịch sử - ảnh 2Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh tư liệu TTXVN 

Một tư tưởng nổi bật khác trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng trọng dân, thân dân. Di chúc đề cập tới các chính sách và biện pháp đối với thương binh, liệt sĩ, cha mẹ, vợ con của họ, đối với phụ nữ, thanh niên, nông dân, đồng bào miền xuôi cũng như miền núi, phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; phát triển giáo dục, công tác y tế và vệ sinh. Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng:  

"Quan trọng nhất là chăm lo đời sống nhân dân, bởi vì đấy là tiền đề vật chất để tiến tới việc giáo dục tư tưởng chính trị. Thứ hai, làm sao như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: chăm lo không chỉ dân sinh mà còn dân trí, dân quyền. Có hiếu với dân, hành động vì dân thì dân mới tin theo. Cho nên có lần Bác tổng kết: bí quyết thành công của cách mạng là ở chỗ là làm cho dân tin tưởng, dân giác ngộ, dân yêu mến, dân ủng hộ thì dân sẽ bảo vệ. cho nên phải lấy sức mạnh từ trong lòng dân. Đấy chính là thành trì vững chắc của cách mạng”.

Về chủ nghĩa xã hội và đổi mới, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên quan niệm về chủ nghĩa xã hội “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đề cập tới đổi mới, Người cho rằng đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi…,là một cuộc chiến đấu khổng lồ. Phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.

Từng bước thực hiện hiệu quả Di chúc của Người  

Thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 50 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng đã có những bước trưởng thành về xây dựng, phát triển đường lối cách mạng, giữ vững vai trò của một đảng cầm quyền. Cùng với đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách xã hội hướng vào phục vụ lợi ích của con người Việt Nam, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất phục vụ con người, xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là chủ thể sáng tạo mọi nguồn của cải vật chất; lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời căn dặn của một lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam là một bản tổng kết thực tiễn, định hướng tương lai và là một cẩm nang cho Đảng CSVN trong hành trình tiến lên phía trước. Đó chính là bằng chứng mạnh mẽ khẳng định giá trị lịch sử vô giá, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của một Văn kiện lịch sử.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác