Bảo tàng lịch sử quốc gia lần đầu tiên trưng bày bảo vật quốc gia tác phẩm “Đường Kách mệnh”

(VOV5) - “Đường kách mệnh” được coi là văn kiện lý luận chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn.

Kỷ niệm 90 năm ngày ra đời tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc (1927 - 2017), sáng 10/10, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ở thủ đô Hà Nội giới thiệu đến công chúng cuốn sách “Đường kách mệnh” và các tài liệu, hiện vật liên quan.

 “Đường kách mệnh” được coi là văn kiện lý luận chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn. Đây là lần đầu tiên Bảo tàng lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng lịch sử quốc gia lần đầu tiên trưng bày bảo vật quốc gia tác phẩm “Đường Kách mệnh” - ảnh 1Cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề Ánh sáng từ Đường kách mệnh. 

“Đường kách mệnh” được xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu, Trung Quốc. Những bản in đầu tiên được bí mật chuyển về Việt Nam từ trước năm 1930.

Cuốn sách “Đường kách mệnh” đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia là một trong những bản gốc in năm 1927, được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia năm 2012. Đây cũng là cuốn “Đường kách mệnh” gốc duy nhất còn lại đến nay, gồm 100 trang in thạch, trên giấy nến, kích thước 22x15cm. 

“Đường kách mệnh” là cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc dùng để đào tạo những cán bộ đầu tiên cho cách mạng Việt Nam những năm 1925-1927 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Kách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt. 

Bảo tàng lịch sử quốc gia lần đầu tiên trưng bày bảo vật quốc gia tác phẩm “Đường Kách mệnh” - ảnh 2Bảo vật quốc gia "Đường kách mệnh "

Thông qua “Đường kách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc đã trình bày những điều cốt lõi của học thuyết Mác - Lênin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam một cách dễ hiểu nhất. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết:  “Chủ tịch Hồ Chí Minh viết muốn làm cách mạng phải có lý luận cách mạng. Muốn làm cách mạng phải có người cách mạng, người cách mạng phải có tư cách, phẩm chất, là người đứng mũi chịu sào, đầu sóng ngọn gió. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam, công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam trong cả tiến trình cách mạng của thế giới. Nên việc đầu tiên là giới thiệu về cách mạng thế giới, cuốn sách có bài viết về cách mạng Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc.”

 Tác phẩm “Đường kách mệnh” nêu rõ tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam  là cách mạng giải phóng dân tộc, cho rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, muốn đưa cách mạng đến thắng lợi thì “cần phải có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng”.

 Dưới ánh sáng của “Đường kách mệnh”, lớp học trò đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về nước hoạt động, cùng Người chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng lịch sử quốc gia, cho biết:

 “Giờ đây nhìn lại cuốn Đường kách mệnh, chúng ta thấy vẫn còn những bài học rất giá trị, vẫn mang tính thời sự, tính thời đại. Qua trưng bày, chúng tôi muốn gửi đến công chúng tham quan thông điệp cùng với những cuộc vận động lớn của Đảng trong thời kỳ hiện nay để xây dựng tổ quốc ngày càng giàu mạnh.”

Ngoài trưng bày tác phẩm “Đường kách mệnh”, Bảo tàng lịch sử quốc gia cũng giới thiệu hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh liên quan đến giá trị và ý nghĩa lớn lao của tác phẩm “Đường kách mệnh”. Trưng bày mở cửa trong 3 tháng từ 10/10/2017 đến tháng 10/1/2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác