Bế mạc phiên họp thứ 12 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội đã ứng cử tại các địa phương cần quan tâm, chú ý, theo dõi, kịp thời có những đề xuất, kiến nghị để Chính phủ giải quyết, giúp đỡ khó khăn cho các địa phương.

Ngày 12/07, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 12.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh các Nghị quyết, Báo cáo và các văn bản khác liên quan đến các nội dung mà Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến, quyết định. Đồng thời, các cơ quan cần chuẩn bị Dự thảo thông báo Kết luận về nội dung liên quan đến từng lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội đã ứng cử tại các địa phương cần quan tâm, chú ý, theo dõi, kịp thời có những đề xuất, kiến nghị để Chính phủ giải quyết, giúp đỡ khó khăn cho các địa phương, nhất là không để đồng bào dân tộc miền núi bị đói. Trước đó, các Ủy viên Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh đối tượng sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012- 2015 của Chương trình kiên cố hóa trường lớp.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác