Bế mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 10 Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

(VOV5) - Ngày 24/8, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội bế mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 10 sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. 

Tại phiên họp này, Ủy ban Tư pháp đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giám sát việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND và UBND; tổ chức phiên giải trình về "Tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người giai đoạn từ năm 2012 đến 2017"; thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Trước khi bế mạc, tại phiên làm việc ngày 24/8, Ủy ban tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Tại phiên họp, các đại biểu cho rằng cần xem xét, thu thập ý kiến của đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự án Luật là các pháp nhân thương mại và cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân.

Các ý kiến cũng cho rằng nội dung sửa đổi bổ sung của Dự thảo Luật với nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ như: thi hành biện pháp tha thù có điều kiện; thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân…. Do đó phải tham khảo tài liệu kinh nghiệm quốc tế. Đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung, đánh giá tính tương thích dự thảo Luật cho phù hợp với các công ước quốc tế có liên quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác