Hội đồng dân tộc Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 7

(VOV5) -Sáng 28/9, tại Quảng Ninh diễn ra phiên họp toàn thể lần thứ bảy, Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

Các nội dung được đề cập tại phiên họp này gồm việc tham gia thẩm tra các dự án Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; tham gia ý kiến vào báo cáo tổng hợp ý kiến của 4 dự án Luật: Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật giáo dục (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công…

Trong sáng 28/9, dự án Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết, cụ thể của các thành viên Hội đồng dân tộc.

Phiên họp toàn thể lần thứ bảy Hội đồng dân tộc của Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày. Cùng với việc tham gia ý kiến thẩm tra về 8 dự án Luật, các báo cáo về kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, các đại biểu sẽ đi khảo sát tình hình kinh tế - xã hội tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác