Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận Trung ương

(VOV5) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng thực tiễn công cuộc đổi mới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy lý luận, về công tác lý luận.

Sáng ngày 23/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương họp phiên thứ 4 với chuyên đề “Công tác lý luận: Thực trạng, vấn đề và giải pháp”. 

Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng cho rằng thực tiễn công cuộc đổi mới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy lý luận, về công tác lý luận.

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận Trung ương - ảnh 1Toàn cảnh Kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN 

Theo Tổng Bí thư, trong thời gian tới, Hội đồng Lý luận Trung ương cần chú trọng khảo sát, tổng kết thực tiễn, qua đó phát hiện các xu hướng và nhân tố phát triển mới; đồng thời đề xuất những điểm mới, những giải pháp có tính đột phá; huy động, chắt lọc các kết quả nghiên cứu của các trường đại học, viện nghiên cứu, các ngành, các cấp…

Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác lý luận với các đảng cộng sản cầm quyền và một số đảng khác trên thế giới, qua đó tiếp thu có chọn lọc tinh hoa lý luận thế giới có giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá, trong 30 năm đổi mới, công tác lý luận của Đảng thu được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện. Đáng chú ý lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được hoàn thiện đồng thời với đó là phát triển lý luận về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, về xây dựng con người Việt Nam.

Các thành viên Hội đồng lý luận Trung ương cũng đề xuất các giải pháp góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác lý luận ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.    

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác