Nghị quyết về gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Công ước số 98

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 80/2019/QH14 về Gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế.

Nghị quyết về gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế - ảnh 1 Kết quả Quốc hội bỏ phiếu thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức, cơ quan có liên quan theo thẩm quyền tiến hành rà soát các quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 và các văn bản pháp luật khác để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và thực hiện các cam kết trong Công ước số 98.Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Công ước số 98; tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung Công ước số 98 để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác