Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội

(VOV5) - Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về đánh giá tình hình 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 về kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc thiểu số và miền núi...

Sáng 8/11, theo dự kiến, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về đánh giá tình hình 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 về kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc thiểu số và miền núi và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nghe Tờ trình và báo cao thẩm tra dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Kiến trúc.

Trước đó vào chiều 7/11, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chăn nuôi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này.

Thảo luận về dự án Luật chăn nuôi, các đại biểu cho rằng dự thảo luật đã được xây dựng theo hướng sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi phát triển theo chuỗi liên kết từ người chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến phân phối.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác