Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra các dự án luật

(VOV5) - Quốc hội thảo luận về một số dự án Luật quan trọng cũng như Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới giữa Việt Nam và Lào.
Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra các dự án luật - ảnh 1Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra các dự án luật - Ảnh: VOV

Ngày 06/06, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủy sản (sửa đổi); Tờ trình, Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào; Tờ trình, Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào. Sau đó Quốc hội thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung và Nghị định thư này. Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh vệ. Sau đó Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh vệ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác