Xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc

(VOV5) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 26, sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Kiến trúc.
Xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc - ảnh 1 Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp thảo luận về Luật Kiến trúc sáng 11-8. - Ảnh: quochoi.vn. 

Đây là dự án Luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận lần đầu. Dự án Luật Kiến trúc được bố cục gồm 4 chương, 37 điều. Đa số các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Kiến trúc theo Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Đồng thời nhấn mạnh: Việc xây dựng Luật Kiến trúc nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển kiến trúc; góp phần hình thành đội ngũ kiến trúc sư có đức, có tài, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế.

Do vậy việc ban hành Luật Kiến trúc là cần thiết, nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, định hướng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác