Hợp tác xã là con đường phù hợp nhất, hiệu quả nhất để cải thiện cuộc sống của hộ nông dân Việt Nam

(VOV5) - Chiều 19/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020 của Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam.

Hợp tác xã là con đường phù hợp nhất, hiệu quả nhất để cải thiện cuộc sống của hộ nông dân Việt Nam - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: hình thành các liên hiệp HTX là con đường phù hợp nhất, hiệu quả nhất để cải thiện cuộc sống của hàng triệu hộ nông dân. Thủ tướng cho rằng, phải củng cố Liên minh HTX Việt Nam với tầm nhìn là Liên minh của tổ chức đại diện cho 30 triệu xã viên. Liên minh hợp tác xã cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp, dẫn dắt phong trào HTX thông qua 4 từ là “Khuyển khích, Hỗ trợ, Học hỏi và Truyền bá. Nghĩa là tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác xã hoạt động, phát huy tinh thần tự chủ, tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo của các HTX, các xã viên. Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của HTX trong phát triển kinh tế- xã hội và đoàn kết xây dựng cộng đồng, từ đó có sự quan tâm hơn trong việc xây dựng thể chế, chính sách để khuyến khích, tạo diều kiện thuận lợi phát triển kinh tế hợp tác, kể cả về vốn, thông tin, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Mỗi hợp tác xã, mỗi xã viên HTX cần nỗ lực học hỏi, liên kết và hợp tác, tìm hướng đi mới hiệu quả phù hợp với bối cảnh mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: "Cái chính là phải có thể chế để phát triển để phát triển HTX. Vai trò của các bộ, ngành và Liên Minh HTX là rất quan trọng, vừa tổ chức mô hình, nhân rộng mô hình, vừa xây dựng thể chế phát triển HTX. Nhận thức này phải phải thấm vào để tạo điều kiện trong nông dân. Số này không nhiều, nhưng nêu ra để thấy nhận thức của các địa phương rất quan trọng. Phải làm điều mà người dân họ đang cần".

Tại Đại hội, Ban chấp hành nhiệm kỳ lần thứ V (2016-2020) đã ra mắt với 142 người. Ông Võ Kim Cự được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác