Quốc hội thảo luận Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

 (VOV5)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14, sáng 7/6, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. 

Các đại biểu thống nhất cao và khẳng định: đây là thời điểm cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Với việc có quy định cụ thể về các biện pháp xử lý nợ xấu, Nghị quyết sẽ là cơ sở pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng. Về nguyên tắc xử lý nợ xấu, đề nghị việc xử lý nợ xấu phải tuân thủ hai nguyên tắc cơ bản là không dùng ngân sách xử lý nợ xấu và phải xử lý nghiêm trách nhiệm của người, tổ chức gây ra nợ xấu. Để hạn chế nợ xấu trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị nợ xấu phải được quản lý, giám sát xử lý chặt chẽ.

Cũng trong buổi sáng, các đại biểu thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác