Sơ kết Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018

(VOV5) - Hoạt động khuyến công đã khẳng định được vai trò quan trọng, động viên và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển nông thôn theo quy hoạch kế hoạch phát triển công nghiệp.

Bộ Công Thương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018, ngày 24/04.

Sơ kết Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018 - ảnh 1

Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công Quốc gia giai đoạn 2014 - 2018

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng hoạt động khuyến công đã khẳng định được vai trò quan trọng, động viên và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển nông thôn theo quy hoạch kế hoạch phát triển công nghiệp quốc gia, vùng, tỉnh; mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng: “Những nội dung trong chương trình khuyến công quốc gia có 7 tiểu mục lớn, trong đó có những mục rất quan trọng như giới thiệu và trình diễn công nghệ để đưa vào ứng dụng và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở tại địa phương, nâng cao năng lực quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm. Ngoài ra, công tác đào tạo nghề, phục vụ cho truyền nghề, trao đổi nghề, tiếp tục phát triển làng nghề truyền thống, trong đó chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng”.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chương trình Khuyến công quốc gia đến năm 2020, các hoạt động của chương trình sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển  giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Chú trọng nâng cao năng lực tư vấn phát triển công nghiệp nông thôn của các tổ chức dịch vụ công, tạo nền tảng cho hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp trên toàn quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác