Cần ban hành chương trình khung tổ chức cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh

(VOV5) - Đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung về tổ chức cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh.

Ngày 14/11, tại hội thảo đánh giá ba năm triển khai cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung về tổ chức cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh. Bên cạnh đó cần tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực  cho đội ngũ giáo viên tham gia cho trẻ làm quen tiếng Anh, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non. 

Cần ban hành chương trình khung tổ chức cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh  - ảnh 1Trẻ MN tại TP.HCM trong 1 tiết làm quen với tiếng Anh. Ảnh:giaoduc.edu.vn

Để việc tổ chức cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh trong thời gian tới đạt hiểu quả hơn, các đại biểu đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, bài bản hơn; trong đó cần ban hành chương trình khung về việc tổ chức cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh để các địa phương làm căn cứ xây dựng chương trình tại địa phương; ban hành quy định về thẩm định tài liệu, thống nhất về thời gian, thời điểm tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh; nghiên cứu đưa nội dung cho trẻ làm quen với tiếng Anh vào chương trình chính khóa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác