Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng

(VOV5) - Mục đích của Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Mục đích của Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng - ảnh 1Chú trọng phát triển các mô hình trồng rừng sản xuất. Ảnh: Thanh Nhật 

Đồng thời, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó có chuyên ngành lâm nghiệp, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác