Đại hội Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam quan lần thứ IV

(VOV5) -  Sáng 3/5) tại thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội thánh Cao đài Cầu Kho Tam Quan tổ chức Đại hội đại biểu nhơn sanh toàn phái nhiệm kỳ IV (2015-2020). Trải qua hơn nửa thế kỷ, Hội thánh Cao đài Cầu kho Tam Quan luôn đặt đường hướng xây dựng cơ sở tín ngưỡng, mở hạnh đường đào tạo nhân sự trên tinh thần phục vụ nhơn sanh. Thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội với tổng giá trị trên 817 triệu đồng; giáo dục tinh thần hòa hiệp cho hơn 8.500 Đạo hữu, phát huy tình thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp.


Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó chưởng quản Hội đồng lưỡng đài Hội thánh Cầu kho Tam Quan, cho biết: “Hội thánh hưởng ứng và thống nhất với tổ chức  liên giao các Hội thánh và tổ chức Cao đài nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo trên lĩnh vực nhân đạo, từ thiện xã hội, góp phần cùng xã hội kiến tạo nền hòa bình, yên vui, hạnh phúc và văn minh, để xây dựng một đất nước phồn vinh, giàu đẹp, nước vinh, đạo sáng”.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Ban tôn giáo Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Bình Định mong muốn  thời gian tới, Hội đồng Chưởng quản Lưỡng đài tiếp tục đoàn kết một lòng, hướng toàn thể Đạo hữu của Hội thánh đến  những giá trị tốt đẹp, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế, thể hiện là người chân tu thuần túy, đạo đức./.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác