Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018

(VOV5) - Sự kiện nhằm chia sẻ tầm nhìn, chiến lược để tiếp cận, tận dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018 với chủ đề “Sức mạnh Thăng Long - Trí tuệ Việt Nam” do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 18 – 24/8 nhằm chia sẻ tầm nhìn, chiến lược để tiếp cận, tận dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình diễn ra tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, gồm chuỗi các hoạt động thiết thực như: Gặp gỡ các Lãnh đạo cao cấp của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng khởi nghiệp, trí thức làm khoa học và công nghệ tại Việt Nam; đồng thời trao đổi và làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, tiên phong trong phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, các khu công nghệ cao tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chương trình kết nối diễn ra liên tục, chú trọng vào những hoạt động thực chất, nhằm tạo giá trị gia tăng. Chương trình được kỳ vọng sẽ khơi nguồn cảm hứng, tạo sự liên kết mới từ những tinh hoa khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, từ đó lan tỏa, nhân rộng thành những động lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, huy động được trí tuệ Việt Nam, kết nối đỉnh cao trí tuệ toàn cầu, phụng sự cho sự phát triển đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác