Phát động chương trình 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam 2018

(VOV5) - Năm 2018 là năm thứ 5 chương trình bình chọn 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu năm 2018 được tổ chức.

Ngày 3/7, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phát động chương trình 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam 2018.  

Chương trình sẽ lựa chọn các doanh nghiệp công nghệ thông tin uy tín, có năng lực của Việt Nam để giới thiệu, quảng bá và kết nối hợp tác với các đối tác tiềm năng trong nước, quốc tế.

Năm nay, bên cạnh việc lựa chọn 50 doanh nghiệp trong các lĩnh vực, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong lĩnh vực chuyển đổi số (Digital transformation), internet kết nối vạn vật (Internet of Things -IoT) và các xu hướng công nghệ mới.

Chương trình 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam 2018 gồm 3 nội dung chính. Trong đó, Ban tổ chức tiến hành bình chọn 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam 2018 và 10 doanh nghiệp có năng lực công nghệ mới tiêu biểu nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác