Sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp của Miền Bắc

(VOV5) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI diễn ra trong hai ngày 14-15/10. Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc hướng tới chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, huy động mọi nguồn lực; phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Công tác chuẩn bị cho Đại hội, kết quả và những định hướng lớn của nhiệm kỳ tới được bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc trả lời phỏng vấn phóng viên VOV5.


Sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp của Miền Bắc - ảnh 1

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Khổng Thị Sâm, sinh năm 1928, trú tại thôn Đình Thắng, xã Xuân Hòa (Lập Thạch)


Nghe nội dung phỏng vấn tại đây:

Phóng viên (PV):  Xin bà cho biết công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI?

Bà Hoàng Thị Thúy Lan:Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã sớm xây dựng Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và thành lập và kiện toàn Tiểu ban chuẩn bị Văn kiện và Tổ biên tập, giúp việc Tiểu ban Văn kiện ngay từ quý 4/2014. Dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị, xin ý kiến góp ý lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các huyện, thành, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, chuyên gia; các ban, bộ, ngành, đoàn thể của TW; ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các huyện, thành, thị ủy và đảng bộ trực thuộc; đồng thời công khai dự thảo văn kiện xin ý kiến nhân dân tham gia đóng góp. Với hàng nghìn lượt ý kiến tham gia đóng góp, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện văn kiện; dự thảo đã qua 6 lần chỉnh sửa và được Bộ Chính trị duyệt, cho ý kiến trong tháng 9/2015. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

PV- Những kết quả chủ yếu mà Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua là gì?

Bà Hoàng Thị Thúy Lan: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được mở rộng. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,36%/năm; tổng sản phẩm địa phương năm 2015 tăng 1,63 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 8,1%/năm. Tổng sản phẩm địa phương bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 67,1 triệu đồng.

Sản xuất công nghiệp khẳng định là nền tảng của nền kinh tế, các sản phẩm công nghiệp ngày càng tăng về số lượng và chủng loại, trong đó sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả khá, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định xã hội. Các lĩnh vực của khu vực dịch vụ đều có tăng trưởng; sản phẩm dịch vụ ngày càng phong phú, đa dạng. Thu ngân sách nhà nước đạt cao, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng.

Giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng đổi mới; chất lượng giữ ổn định ở mức cao và luôn được đánh giá là một trong những tỉnh, thành có chất lượng giáo dục tốt nhất cả nước; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm; giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Công tác xây dựng Đảng,  xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng; công tác dân vận có nhiều đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở. Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả bước đầu.

Có thể khẳng định, những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, là tiền đề, cơ sở để Vĩnh Phúc phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.


Sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp của Miền Bắc - ảnh 2

Bà Hoàng Thị Thúy Lan thăm mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ của gia đình anh Nguyễn Văn Hòa, thôn Cầu Thao, xã Xuân Hòa (Lập Thạch). Ảnh Nguyễn Lượng


PV- Xin bà cho biết những định hướng và nhiệm vụ lớn mà Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ tới?

Bà Hoàng Thị Thúy Lan: Về định hướng, Đảng bộ Vĩnh Phúc xác định nhiệm kỳ tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Vĩnh Phúc đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp lớn như sau:

Tập trung phát triển mạnh sản xuất công nghiệp; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn. Xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc vào năm 2020 để Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tỉnh đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào năm 2017.

Thực hiện tốt việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển mạng lưới y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng dân số của tỉnh. Phát triển văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững. Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.


PV- Việc triển khai lấy ý kiến nhân dân cho các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được triển khai như thế nào tại địa phương?

Bà Hoàng Thị Thúy Lan: Ngay từ tháng 6/2015, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có hướng dẫn để nhân dân thực hiện góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Thời gian tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân được tiến hành từ ngày 05/10/2015. Vĩnh Phúc đăng toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội XII trên Báo Vĩnh Phúc, giới thiệu các nội dung chính của các dự thảo trên Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh. Nhân dân góp ý bằng nhiều hình thức như: Gửi tới các cơ quan báo chí; gửi cấp ủy đảng các cấp; trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị- xã hội. Các cơ quan tuyên truyền của tỉnh đều mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề: “Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng” để tiếp nhận, chọn lọc đăng tải và tổng hợp các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là của các vị lão thành cách mạng, trí thức, nhân sĩ, nhà khoa học…. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng sẽ kết thúc vào ngày 30/10/2015, sau đó Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương theo đúng quy định.

PV: Xin cảm ơn bà.

Phản hồi

Các tin/bài khác