Lễ hội mùa Xuân

Lễ hội mùa Xuân

(VOV5) - Hiện nay mỗi năm cả nước có hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ, bình quân mỗi ngày, cả nước có gần 30 lễ hội
Xuân đến cùng những tin yêu

Xuân đến cùng những tin yêu

(VOV5) - Người Việt ở Ai Cập mừng và tự hào khi Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cuộc sống, hạnh phúc của người dân