Cách tính lịch của người Thái Sơn La

Cách tính lịch của người Thái Sơn La

(VOV5) -ở mỗi bản hoặc mỗi vùng đều có những người có sổ sách và biết tính toán, gọi là “ ông mo” hoặc “ po mự” để bà con xem ngày lành...
 Phong tục văn hóa dân tộc Mạ

Phong tục văn hóa dân tộc Mạ

(VOV5) -Cũng như nhiều dân tộc khác, ngày nay do nhiều lý do khách quan và chủ quan, một số phong tục văn hóa truyền thống của bà con có...