Người mẹ của hai nhà thơ

Người mẹ của hai nhà thơ

(VOV5) - Mẹ không chỉ là quá khứ mà còn là hiện tại, là tương lai. Mẹ làm nên hồn cốt của đất đai, của quê hương xứ sở, là điều...