12 luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

12 luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

(VOV5) - Về giấy tờ xuất, nhập cảnh gồm 3 điều mới: hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông có 2 loại: gắn chíp điện tử...