Các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo tính bền vững

(VOV5) -là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh

"Các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo tính bền vững" là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tại tọa đàm trao đổi kinh nghiệm MTTQ Việt Nam tuyên truyền, vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới và thực hiện phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, diễn ra tại An Giang, chiều 18/6.

Các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo tính bền vững - ảnh 1

Theo Phó Chủ tich Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện.

Kết quả xây dựng nông thôn mới thời gian qua ở khu vực miền Tây Nam bộ đã từng bước làm thay đổi sâu sắc mọi mặt xã hội trên địa bàn nông thôn; góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mức sống và chất lượng cuộc sống giữa nông thôn và thành thị.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thể hiện vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; công tác xây dựng nông thôn mới tại các địa phương từng bước đi vào thực chất, đem lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống… 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác