Các nước gửi điện/thư chia buồn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu


(VOV5) - Được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần Lãnh đạo Nhà nước Palestine, Lãnh đạo một số đảng chính trị đã gửi Điện/Thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ban chấp hành Tổ chức giải phóng Palestine Mahmoud Abbas gửi Thư chia buồn đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon gửi Thư chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) Roque Silva Samuel gửi Thư chia buồn đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Thư ký Đảng Cách mạng Tanzania Humphrey Polepole gửi Thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ Joe Sims và Rossana Cambron đồng gửi Điện chia buồn đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác