Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc họp với đại diện các lãnh đạo các bộ, ban, ngành về việc thực hiện kế hoạch 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh nhấn mạnh: Thời gian tới, các địa phương, ban ngành tiếp tục quán triệt tinh thần của Chỉ thị 05, coi đây là việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng, đơn vị, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của cơ quan, đơn vị, những việc mà cơ quan, đơn vị đang quan tâm. Thời gian tới, các cơ quan tuyên giáo cũng tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền phong phú, thường xuyên, liên tục, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị để việc học tập đi vào thực chất.

Phản hồi

Các tin/bài khác