Hà Giang cần tăng cường và đổi mới công tác Dân vận

 (VOV5)- Chiều 6/12, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang.

Phát biểu tại đây, bà Hà Thị Khiết khẳng định muốn làm tốt công tác dân vận phải lấy dân làm gốc, có dân thì mới có chính quyền. Là một tỉnh miền núi với 19 dân tộc cùng sinh sống, Hà Giang cần lưu ý đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

Cán bộ làm công tác dân vận phải bám sát thực tế, tiếp xúc với dân nhiều hơn nữa, tìm hiểu phong tục, tập quán của người dân địa phương. Từ đó, đề xuất, tham mưu cho cấp ủy chính quyền để công tác dân vận đạt hiệu quả cao nhất.

Cán bộ làm công tác dân vận phải thực sự là những chiến sĩ tình nguyện cho các cấp ủy, chính quyền, biết tập hợp lòng dân, làm tăng mức độ tin tưởng của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Từ đó, tạo nên một khối đại đoàn kết trong nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội giàu mạnh, công bằng và văn minh.

Phản hồi

Các tin/bài khác