Khai mạc Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam

(VOV5) -Tham dự Đại hội có 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân trên cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, với chủ đề "Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển” khai mạc phiên trọng thể trong sáng 12/12, tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân trên cả nước.

Khai mạc Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam - ảnh 1Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. - Ảnh: Hà Nội mới

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay đòi hỏi Hội Nông dân phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động nông dân với tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, dạy nghề cho nông dân.

Cùng với đó, tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong sạch, vững mạnh để làm tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác