Nắm chắc quan điểm Đại hội XIII của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường

(VOV5) - Đổi mới tư duy và hành động, phát triển hài hòa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.
Nắm chắc quan điểm Đại hội XIII của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Báo Nghệ An

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nắm chắc quan điểm tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới tư duy và hành động, phát triển hài hòa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là nhấn mạnh của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong Đảng uỷ khối các doanh nghiệp Trung ương. Hội nghị được tổ chức sáng 27/4 tại Hà Nội.

Ghi nhận những thành tích Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt được trong việc triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: "Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng trong bối cảnh đất nước đứng trước thời cơ và nhiều thách thức. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương kiện toàn mô hình tổ chức đảng, mà những mô hình cách làm hay của các đơn vị liên doanh, liên kết và hoạt động kinh tế đối ngoại; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy đảng, chi bộ, thực hiện nghiêm các quy chế quy định chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức Đảng hoặc gắn kết chặt chẽ 2 nhiệm vụ: Xây dựng đảng và lãnh đạo sản xuất kinh doanh tốt. Đây là khâu đột phá tôi đề nghị tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa. Thể hiện trong việc hoạch định chính sách công tác của năm của tháng, của tuần, của ngày, của tập thể cũng như của từng cá nhân. Đồng thời cần có cơ chế khen thưởng động viên, khuyến khích đối với mô hình hay".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác