Ngày làm việc thứ tư Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI

(VOV5)- Trong phiên làm việc sáng nay tại Hội trường, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội VI đến trước Đại hội XII và đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt khoá XII từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khoá XI.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác