Quốc hội công bố kết quả bầu một số Phó chủ tịch Quốc hội, thành viên Ủy ban thường vụ quốc hội

(VOV5) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, hôm nay, 5/4, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường công bố kết quả bầu một số Phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ quốc hội.

Quốc hội công bố kết quả bầu một số Phó chủ tịch Quốc hội, thành viên Ủy ban thường vụ quốc hội - ảnh 1

Cùng với đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước và thông qua dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) và dự án Luật báo chí (sửa đổi). 

Trước đó, hôm qua, 4/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội và một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.          

Chiều nay, dự kiến Quốc hội nghe Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và công bố kết quả kiểm phiếu; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác