Tọa đàm “Đồng chí Nguyễn Văn Linh và công cuộc đổi mới”

(VOV5) - TBT Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo nhạy bén, sáng tạo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi khó khăn...

Tọa đàm “Đồng chí Nguyễn Văn Linh và công cuộc đổi mới” - ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – người khởi xướng công cuộc đổi mới (Ảnh tư liệu)

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam”, nhân dịp kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2020).

Ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1986 - 1991. Các tham luận tại đây khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo nhạy bén, sáng tạo, thực hiện đường lối đổi mới, khôn khéo chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Ông là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế.

Phản hồi

Các tin/bài khác