Tiếp tục lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV5) - Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vừa ra văn bản về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Theo đó, thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc hội quyết định bắt đầu từ ngày 02/01/2013 đến hết ngày 31/03/2013. Kết quả việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo thời hạn này sẽ được tập hợp, tổng hợp đầy đủ và kịp thời tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm nay và sẽ tiếp tục được chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 năm nay. Tiếp tục lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - ảnh 1
Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại thành phố HCM tháng 1/2013


Tuy nhiên, kể từ sau ngày 31/03/2013 cho đến 30/09/2013 trước khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được trình Quốc hội thông qua, nhân dân vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trong thời gian tới, việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đề nghị các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền cần có nhiều tin, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng phân tích, làm rõ những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với lập luận khoa học, thuyết phục, chặt chẽ; làm cho người dân nắm vững, hiểu đúng nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp… Đồng thời, cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác