Quê hương đất mẹ tôi yêu - Đoàn Hải Bến, CHLB Đức

(VOV5) - Quê hương hai tiếng ngọt ngào, tình sâu nghĩa nặng khắc vào trong tim...
Thí sinh: Đoàn Hải Bến
Địa chỉ: CLB Tình ca người xa xứ
Tác phẩm dự thi: Quê hương đất mẹ tôi yêu, điệu luyện năm cung
 

Phản hồi

Các tin/bài khác