ASOSAI 14: Việt Nam phát triển kiểm toán môi trường phù hợp với xu hướng, thông lệ quốc tế

(VOV5) - ASOSAI 14 là sự kiện quốc tế cấp cao có quy mô lớn lần đầu tiên của ngành Kiểm toán Châu Á được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến có sự tham dự của khoảng 350 đại biểu đến từ 46 cơ quan kiểm toán tối cao các quốc gia Châu Á. 

Đại hội Các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) sẽ diễn ra từ 19 đến 22/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội.Những thách thức ô nhiễm môi trường là nội dung chủ yếu được nhiều quốc gia quan tâm tại Đại hội. Trong vai trò chủ nhà, thông qua ASOSAI 14, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ động triển khai nhiều giải pháp trong kiểm toán môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với xu hướng và thông lệ quốc tế.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

ASOSAI 14 là sự kiện quốc tế cấp cao có quy mô lớn lần đầu tiên của ngành Kiểm toán Châu Á được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến có sự tham dự của khoảng 350 đại biểu đến từ 46 cơ quan kiểm toán tối cao các quốc gia Châu Á. Theo quy chế ASOSAI, đăng cai Đại hội lần thứ 14, Việt Nam sẽ trở thành chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và là thành viên Ban Điều hành ASOSAI trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2015 đến năm 2024. Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, cho biết: Đại hội ASOSAI 14 sẽ góp phần tăng cường năng lực cho các kiểm toán nhà nước tối cao trong khu vực: Đại hội sẽ diễn ra các sự kiện chính gồm: lễ khai mạc, phiên họp toàn thể lần thứ nhất hội nghị chuyên đề lần thứ 7, phiên họp toàn thể thứ 2 và lễ bế mạc: Đại hội ASOSAI là cơ hội cho đất nước quảng bá hình ảnh, đất nước, con người,  nền văn hóa và tiềm năng hợp tác của Việt Nam. Đồng thời thể hiện sự lớn mạnh và uy tín của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Từ đó tăng cường sự đoàn kết giữa các Cơ quan kiểm toán tối cao cũng như tăng cường chia sẻ những ý tưởng kinh nghiệm trong hoạt động kiểm toán và xác định những mục tiêu và đóng góp cho nền kinh tế Châu Á và cho thế giới.

ASOSAI 14: Việt Nam phát triển kiểm toán môi trường phù hợp với xu hướng, thông lệ quốc tế - ảnh 1 Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Môi trường và phát triển bền vững hiện không chỉ là vấn đề riêng của mỗi quốc gia nào mà đã trở thành vấn đề toàn cầu và đang được hầu hết các nước trên thế giới đặc biệt quan tâm. Ở Việt Nam, vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, mặc dù có phần đi sau so với cộng đồng thế giới nhưng được quan tâm sâu sắc. Hàng năm, ngân sách nhà nước và các nguồn lực lớn của nhân dân và các tổ chức đã đầu tư cho việc bảo vệ môi trường. Vấn đề đặt ra cấp thiết hiện nay là làm sao giám sát, kiểm soát việc quản lý và sử sụng các nguồn lực đó cho hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường. Trong khuôn khổ của Đại hội ASOSAI 14, hội nghị chuyên đề lần thứ 7 được tổ chức với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”. Đây là một trong những nội dung nghị sự quan trọng, thể hiện sự cam kết, nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng Các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Châu Á trong công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc nói chung và giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu nói riêng.

ASOSAI 14: Việt Nam phát triển kiểm toán môi trường phù hợp với xu hướng, thông lệ quốc tế - ảnh 2 Ảnh: laodong.vn

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, cho biết: Kiểm toán Nhà nước đã xác định trách nhiệm và vai trò của mình trong việc bảo vệ môi trường nói riêng và thúc đẩy phát triển bền vững nói chung. Sau khi trở thành thành viên Nhóm công tác về kiểm toán môi trường của Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á, Kiểm toán Nhà nước đã nghiên cứu, thiết lập bộ máy và triển khai thí điểm các cuộc kiểm toán về môi trường. Kiểm toán Nhà nước cho rằng cần tăng cường hợp tác quốc tế về kiểm toán môi trường, vì đây là lĩnh vực mới, liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán môi trường để vừa học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm vừa phối hợp thực hiện các mục tiêu kiểm toán chung: Đại hội ASOSAI 14, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam lấy chủ đề là kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững, chúng tôi cho rằng, vấn đề môi trường là vấn đề toàn cầu và quyết định đến vấn đề phát triển bền vững của kinh tế đối với đất nước ta trong quá trình thực hiện thu hút đầu tư. Nếu chúng ta không quan tâm đến vấn đề môi trường thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển bền vững. Cho nên chúng tôi chọn lĩnh vực này, là lĩnh vực cần thiết, nóng, mới để thực hiện chủ đề của ASOSAI 14, đây cũng là quyết tâm của Kiểm toán Nhà nước trong tương lai về chủ đề kiểm toán môi trường.

Năm 2008, Kiểm toán Nhà nước thành lập Nhóm công tác về kiểm toán môi trường, đưa nội dung về kiểm toán môi trường vào kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2022. Đây là một bước phát triển quan trọng trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước với cách tiếp cận phát triển các loại hình, lĩnh vực kiểm toán mới phù hợp với xu hướng và thông lệ quốc tế. Chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” cho Đại hội ASOSAI 14 tại Việt Nam là cơ hội để Kiểm toán Nhà nước tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm toán môi trường, đồng thời thể hiện nỗ lực, đóng góp thiết thực của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đối với công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của thế giới nói chung và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu nói riêng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác