Sách trắng về Các vấn đề Thương mại và Đầu tư của EuroCham tại Việt Nam

(VOV5)- Chiều 11/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) họp báo công bố sách Trắng “Các vấn đề Thương mại/ Đầu tư và Kiến nghị”2014.

Đây là ấn phẩm thường niên lần thứ 6, cung cấp thông tin cho công tác hoạch định chính sách cũng như tạo nền tảng cho các cuộc đối thoại mang tính chất xây dựng giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu với Chính phủ Việt Nam. Sách Trắng tổng hợp quan điểm của gần 800 doanh nghiệp thành viên Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Nguồn nhân lực, Quyền Sở hữu Trí tuệ, Thuế, Tài chính Ngân hàng, Năng lượng…..

Các doanh nghiệp châu Âu ghi nhận các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có những thay đổi tích cực trong các lĩnh vực như: ưu đãi thuế, nhân lực và hoạt động du lịch một cách có trách nhiệm hơn, góp phần thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp.

Nội dung sách Trắng năm nay còn bổ sung vấn đề: Phát triển kinh tế bền vững và quan điểm của các doanh nghiệp thành viên Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam sau sự kiện Green-Biz 2013 còn gọi là giải pháp kinh doanh xanh cho Việt Nam; những vấn đề và kiến nghị thiết thực liên quan đến một số lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin, sản phẩm hàng tiêu dung nhanh tại Việt Nam

Phản hồi

Các tin/bài khác