Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho bà Phạm Thị Nức và ông Trần Quốc Đạt

(VOV5) - Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình thông báo cho bà Phạm Thị Nức và ông Trần Quốc Đạt.

Căn cứ Bản án số 01/2016/KDTM-ST ngày 20/01/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định thi hành án số 162/QĐ-CTHADS ngày 06/6/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình; Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 06/QĐ-THADS ngày 26/11/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình;

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản đối với bà Phạm Thị Nức để đảm bảo khoản trả nợ cho Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Phòng giao dịch Mỹ Đức, địa chỉ: 02C thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, số tiền: 523.187.500 và lãi suất chậm thi hành.

Bằng biện pháp: Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thế chấp là: Quyền sử dụng thửa đất số 620 tờ bản đồ số 05 (theo bản đồ địa chính mới thuộc thửa đất số 94 tờ bản đồ số 52), tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI285552, có diện tích 402m2 do UBND huyện Lệ Thủy cấp ngày 27/3/1993 mang tên ông Trần Quốc Đạt ( bên bảo lãnh hợp đồng, tài sản đảm bảo) và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất là tài sản thế chấp cho Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Phòng giao dịch Mỹ Đức để vay tiền theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 05A/HĐTC ký và chứng thực ngày 16/11/2011 tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, số công chứng 100, quyển số 01/TP-CC-SCT/HĐGD, đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 16/11/2011.

Thời gian cưỡng chế: 09 giờ 00 ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Địa điểm cưỡng chế: Tại thửa đất số 620 tờ bản đồ số 05 (theo bản đồ địa chính mới thuộc thửa đất số 94 tờ bản đồ số 52), tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Dự trù chi phí cưỡng chế bà: Phạm Thị Nức phải chịu (theo quy định) là: 26.250.000đ. (bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

Phản hồi

Các tin/bài khác