TAND tỉnh Bình Thuận đang giải quyết vụ án chia tài sản sở hữu chung giữa ông Trần Văn Liên và bà Nguyễn Thị Huyền

(VOV5) - Đề nghị các ông bà có tên nêu trên có mặt đúng thời gian và địa điểm để tham gia phiên tòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho bà Nguyễn Thị Thắm. Quốc tịch: Hà Lan, bà Trần Thị Hương. Quốc tịch: Hà Lan, bà Trần Thị Long. Quốc tịch: Hà Lan, bà Trần Thị Oanh. Quốc tịch: Hà Lan, bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1960. Quốc tịch: Hà Lan, bà Trần Thị Quang, sinh năm 1962. Quốc tịch: Hà Lan, bà Trần Thị Hiển, sinh năm 1964. Quốc tịch: Hà Lan, ông Trần Văn Bảy, sinh năm 1966. Quốc tịch: Hà Lan, ông Trần Văn Trúc, sinh năm 1968. Quốc tịch: Hà Lan, ông Trần Văn Thành, sinh năm 1973. Quốc tịch: Hà Lan ở cùng địa chỉ: Gladiolenhof 20 5482 RB  Schijndel Nethelands, Holland được biết Tòa án đang giải quyết vụ án “Chia tài sản thuộc sở hữu chung” giữa nguyên đơn ông Trần Văn Liên, bà Trần Thị Phú và bà Nguyễn Thị Huyền.

Sau khi hoãn phiên tòa ngày 23/7/2021, phiên tòa sẽ được mở lại vào 07 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 27 tháng 12 năm 2021; tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, số 16 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Đề nghị các ông bà có tên nêu trên có mặt đúng thời gian và địa điểm để tham gia phiên tòa. Trường hợp các ông bà vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác