Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Vũ Thị Thanh


(VOV5) - “Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm: Bà Vũ Thị Thanh, sinh năm 1944; hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1993 đến nay không có tin tức gì. Bà Thanh đã được xác định mất tích ngày 01/01/1994. Nay bà Vũ Thị Thanh ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để giải quyết việc bà Phạm Thị Hải (con gái bà Thanh) yêu cầu tuyên bố bà Vũ Thị Thanh là đã chết.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu bà Vũ Thị Thanh không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng giải quyết việc dân sự tuyên bố một người đã chết theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác